Lähtökohtana arjen sujuvuus

Lapti rakentaa tiloja, joissa käyttäjien tarpeet huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lapti-koulu on enemmän kuin seinät ja katto. Siellä opiskelun esteet on raivattu pois ja kaikki ratkaisut tähtäävät hyvään oppimiseen. Talotekninen osaaminen takaa terveellisen rakennuksen, jossa sekä materiaalit että tekniset ratkaisut on mietitty tarkkaan. Kaikessa on varmistettu sujuva liikkuminen, opiskeluvälineiden käytännöllinen säilytys sekä tilojen vaivaton käyttö.

Lapti-koulu voi olla alakoulu, yläkoulu, yhtenäiskoulu tai päiväkotikoulu. Rakennusta voidaan laajentaa ja muuntaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulu rakentuu pienemmistä soluista, jolloin suuressakin koulussa on mahdollista tuntea pienen koulun turvallisuus.

Suunnittelussa on alusta alkaen otettu huomioon uusi opetussuunnitelma. Pedagogisten ratkaisujen mukaisesti tilat ovat jaettavissa pienemmiksi tai avattavissa isommiksi opiskelualueiksi. Jokaiselle ryhmälle löytyy tarvittaessa oma rauhallinen tilansa. Aktiivinen ja toiminnallinen opiskelu on luontevaa. Opiskelu laajenee myös inspiroiville piha-alueille. Koulun monipuolisia tiloja ja piha-alueita voivat hyödyntää muutkin kuntalaiset.

Uusia mahdollisuuksia

  • oppilaille: luo virikkeellisen ympäristön, joka innostaa oppimaan ja kehittymään yksin tai yhdessä yksilöllisten tarpeiden mukaan
  • opettajille: tukee luontevaa yhteisopettajuutta ja tarjoaa puitteet, joissa voi työskennellä mielekkäästi ja menestyksekkäästi
  • kunnalle: kehittää kustannustehokkaasti paitsi opetustoimintaa myös rakennuksen ja pihan käyttöä laajemminkin kuntalaisten keskuudessa
    iltaisin ja viikonloppuisin

 

Luontevasti yhdessä ja yksilöinä

Lapti-koulussa oppilaat kohdataan luontevasti yhdessä ja yksilöinä. Koulun yhteisöllisyys korostuu tilaratkaisuissa, ottaen kuitenkin huomioon yksilöiden erilaiset tarpeet oppimisessa.

Arjen sujuvuus kaiken keskiössä

Lapti-koulu on syntynyt useiden eri alojen asiantuntijoiden tiiviinä yhteistyönä. Kaikki osa-alueet on mietitty ja suunniteltu tarkkaan arjen sujumisen ehdoilla. Lopputuloksena on mahdollisuuksia luova, ei rajoittava, ympäristö oppilaille, henkilökunnalle ja kaikille muillekin kuntalaisille.

Suunnittelu asiantuntijioden yhteistyönä - käyttäjäryhmiä unohtamatta

Koulut suunnitellaan muunneltaviksi yhteisopettajuus ja laaja-alaiset osaamisen tavoitteet huomioiden. Pihan suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota miettien sen käyttö osana opetusta.

Lapti Educa-messuilla

Laptin osastolla kävijät rakensivat legoilla unelmiensa koulun. Kaikille kouluille yhteistä oli pihojen toiminnallisuus .

Ota yhteyttä, suunnitellaan ja rakennetaan terveelliset koulut yhdessä:

Elina Aine-Simonen

Liiketoimintapäällikkö
Koulurakentaminen
040 508 1616
elina.aine-simonen@lapti.fi

Vesa Linnanmäki

Asiakkuuspäällikkö
Koulurakentaminen
050 533 4830
vesa.linnanmäki@lapti.fi

Ota yhteyttä
close

Ota yhteyttä

Elina Aine-Simonen

Liiketoimintapäällikkö
Koulurakentaminen
040 508 1616
elina.aine-simonen@lapti.fi

Vesa Linnanmäki

Asiakkuuspäällikkö
Koulurakentaminen
050 533 4830
vesa.linnanmäki@lapti.fi