Asiantuntevalla rakentamisella säästöä terveydenhuollon kuluihin

Tehokas, hyvin suunniteltu ja asiantunteva rakentaminen tuo selvää säästöä terveydenhoidon vuosittaisissa kuluissa. Toteutamme terveydenhoidon rakentamishankkeet erilaisten tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta karttuneella asiantuntemuksella.

Tulevaisuuden terveysasemalla ajanmukaiset tilat ja viimeisimmät tekniikkaratkaisut mahdollistavat terveydenhoitohenkilökunnan ja asiakkaiden sujuvan kanssakäymisen. Kaikki tilat suunnitellaan tukemaan potilaiden yksityisyyttä sekä hoitohenkilökunnan turvallisuutta. Rakennuksen suunnittelussa on keskeistä tilojen keskinäinen sijainti, eri ryhmien liikennevirrat sekä sisä- ja ulkologistiikka. Suunnittelemme terveydenhoitokiinteistöt aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja tähtäämme toiminnassamme luomaan entistä innovatiivisempia tulevaisuuden terveydenedistämiskeskuksia.

Huomioimme terveysrakentamisen puhtausluokat myös rakentamisen aikana muun muassa melun, pölyn ja jätteiden käsittelyn osalta. Varmistamme tietoturvan myös rakennusteknisin ratkaisuin ja otamme huomioon uusien hoitoprosessien mukanaan tuomat toimintamallit, kuten digitalisaation, etäkonsultoinnin ja itsehoidon.

Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä asiakkaan kanssa terveysasemia, hyvinvointikeskuksia
ja erikoissairaanhoidon yksiköitä sekä toteutamme myös vaativia sairaanhoidon yksiköitä ja sairaaloita yhteistyökumppaniemme kanssa.

Oulun Pohjola Sairaala

Toukokuussa 2017 avattu Pohjola Sairaala rakennettiin ennätysvauhdilla. Lapti toteutti hankkeen projektinjohtourakkana ja yhteistyö tilaajan kanssa sujui hyvin mahdollistaen nopean aikataulun ja erittäin laadukkaan lopputuloksen.

Lue lisää

Oulun yliopistollisen sairaalan leikkaussalit

Lapti rakentaa Oulun yliopistolliseen sairaalaan neljä uutta leikkaussalia oheistiloineen. Leikkaussalit toimitetaan yhteistyössä Inoroomin kanssa.

Lue lisää
Ota yhteyttä
close

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapti.fi