Ikäystävällinen asuin- ja palvelukortteli Ouluun

/ 16.12.2017

Rakennusliike Lapti rakentaa Oulun Kynsilehtoon monimuotoisen asuin- ja palvelukorttelin, jonka pihapiiriin rakennetaan 110 asuntoa neljään kerrostaloon sekä palveluasuntoja ja tehostettua palveluasumista. Myöhemmin kortteliin rakennetaan myös liike-/toimistotiloja. Ensimmäisen kerrostalon ja palveluasuntojen rakentaminen on jo käynnistynyt ja ne valmistuvat vuoden 2018 aikana. Koko korttelin rakentaminen kestää arviolta 4-5 vuotta. Palveluasumisen toiminnasta vastaa Attendo.

Korttelin piha-alueet ovat osittain yhteiset ja niiden suunnittelussa on huomioitu eri-ikäisten käyttäjien tarpeet.

Ikäystävällisessä asumisessa yhdistyy parhaimmillaan asuminen, yhdessäolo, harrastukset, palvelut ja hoiva toimivaksi ja viihtyisäksi arjeksi. Tällöin eri ikäryhmien, kuten lapsiperheiden ja vanhusten, asuminen tuodaan osaksi samaa kokonaisuutta. Kynsilehto onkin hyvä esimerkki Laptin ikäystävällisestä korttelirakentamisesta, jossa luodaan puitteet yhteisölliselle ja vuorovaikutteiselle asumiselle. Näemme uuden toimintamallimme parantavan asukkaiden viihtyisyyttä ja vahvistavan yhteisöllisyyttä, taustoittaa Kynsilehdon korttelin syntyä Rakennusliike Laptin aluejohtaja Panu Hulkko.

Rakenteilla olevaan palvelutalo tarjoaa ikääntyneiden hoiva- ja asumispalveluja, jotka vastaavat tämän päivän tarpeita. Kiinteistöön tulee palveluasuntoja ja tehostetun palvelun asuntoja yhteensä 57.

Palvelutaloissamme eletään mielekästä, turvallista ja aktiivista arkea. Tutussa kiinteistössä tuttujen ihmisten ympäröimänä voi haluttuja palveluja muokata tarpeen mukaan, eikä kunnon heikkeneminen edellytä enää muuttoa toisaalle, kertoo Attendon aluejohtaja Erja Kaksonen.