Lapti rakentaa monipuolisen seniorikodin Ulvilaan

/ 12.6.2019

Ulvilassa todettiin tarve laadukkaille tiloille vanhustenhoitoa varten. Lapti sai tehtäväkseen rakentaa kuntaan uuden seniorikodin, joka yhdistää tehostetun palveluasumisen kevyemmin tuettuihin asuntoihin.

Ulvilan kunta ja hoivapalveluita tarjoava Attendo totesivat alueella olevan tarvetta uusille vanhusten hoitoon soveltuville tiloille. Laadukkaaksi ja luotettavaksi tiedetty Lapti valittiin rakentajaksi erittäin vahvan hoivarakentamiskokemuksensa ansiosta.

Uuden seniorikodin rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2019 ja sen on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2020. Asukaspaikkoja tulee olemaan 49, joista 22 on tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 27 kevyemmin tuettua asuntoa. Tilaa rakennuksessa on 2418 kem2.

Vastaa tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa

Moderni seniorikoti täyttää monenlaisten ja -kuntoisten ikäihmisten tarpeet. Asuminen on turvallista ja huoletonta, sillä asukas saa muuttuviin tarpeisiinsa juuri sellaista palvelua ja hoivaa kuin tarvitsee. Kevyemmin tuettuihin asuntoihin voi muuttaa hyvissä ajoin ja ostaa haluamiaan palveluita aina tilanteen mukaan. Tehostettu palveluasuminen on puolestaan hyvä ratkaisu siinä vaiheessa, kun ihminen tarvitsee tukea ja avustamista ympäri vuorokauden. Myös sijainnilla on iso merkitys asukkaiden kannalta, ja se on otettu huomioon tässäkin kohteessa.

Lapti hallitsee sekä hoiva- että asuntorakentamisen

Palvelutalojen ja muiden hoivatilojen rakentamisessa lopputuloksen laatu on erittäin tärkeä tekijä toimivuuden kannalta. Myös teknisten ja rakenteellisten ratkaisuiden täytyy olla tarkkaan harkittuja, jotta niin henkilökunnan kuin asukkaidenkin arki sujuu. Laptilta löytyy vahvaa osaamista ja kokemusta paitsi hoiva- myös asuntorakentamisessa. Se on valtava etu tämän tyyppisessä kohteessa, jossa tarvitaan molempien osaamisalueiden saumatonta yhdistämistä.

Kysy lisää Attendon palvelukonseptista ja hinnoista:

Sari Laakso,
Attendon aluejohtaja
Puh. 044 494 4358


Katso lisää referenssejä