Talotekniikan osaajat Terawatt ja Nuotek ovat nyt Laptitec

Uutinen / 4.1.2018

Kastelli Group Oy jakautui 1.1.2018 alkaen kahdeksi erilliseksi konserniksi. Pientaloihin keskittyväksi Kastelli Group Oy:ksi ja Lapti Group Oy:ksi. Jatkossa talotekniikka yhtiöt Terawatt Oy ja Nuotek Oy ovat osa Lapti Groupia.

Terawatt Oy ja Nuotek Oy aloittivat yhdistymisprosessin vuoden 2018 alussa. Yhdistyminen viedään loppuun vuoden 2018 aikana. Terawatt Oy toimii virallisesti Laptitec Oy nimellä. Nuotek Oy:n nimi säilyy viralliseen fuusioitumiseen saakka. Molempien yhtiöiden markkinointinimenä toimii Laptitec.

Yhdistymisen tavoitteena on molempien yhtiöiden vahvuuksien hyödyntäminen ja palvelutarjoaman vahvistaminen ja laajentaminen asiakkaillemme koko Suomen alueella lähes 300 työntekijän voimin. Terawatin juuret ovat vahvasti Etelä-Suomessa, kun taas Nuotekin toiminta on keskittynyt suurelta osin Pohjois- ja Itä-Suomeen.

Laptitec Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Terawatt Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Jussi Holma.

Laptitec Oy:n liiketoiminta muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, joita ovat

  • asunnot, liike- ja palvelutilat
  • pientalot
  • putkiremontit

Nuotek Oy:n y-tunnus ja laskutustiedot säilyvät toistaiseksi ennallaan. Ilmoitamme uudet laskutustiedot fuusion astuessa voimaan vuoden 2018 aikana.

Terawatt Oy:n laskutustiedot ja y-tunnus säilyvät nimeä lukuun ottamatta ennallaan.

Laptitec tarjoaa sähkö-, LVI-, automaatiopalveluiden suunnittelua sekä projektitoteutuksia.