Avaimet käteen-malli istuu myös päivä- ja hoivakotirakentamiseen

Blogi, Uutinen / 14.5.2019

Tonttipula ja lupakäytännöt jarruttavat monia päiväkoti- ja hoivakiinteistöhankkeita heti alkumetreillä.  Entäpä jos kartoitetaankin ensin markkinoiden tarve ja paikallinen tonttitarjonta? Ja toteutetaan hanke sen jälkeen avaimet käteen -periaatteella?

Erilaisille päiväkoti- ja hoivakiinteistöille on kasvavaa kysyntää, mutta sopivia tontteja on monella paikkakunnalla vaikeaa löytää. Varsin harva maanomistaja tulee toisaalta edes miettineeksi, voisiko sama rakennuspaikka olla hyödynnettävissä perinteisen asuin- tai liikerakentamisen sijaan esimerkiksi päiväkoti- tai hoivatalohankkeessa.

Pulmana on myös tiedonkulku. Päivä- ja hoivakotien toimintaa pyörittävien operaattoreiden on usein vaikea selvittää paikallista tonttitarjontaa kovinkaan kattavasti. Maanomistaja voi puolestaan jäädä pohtimaan, mihin asian tiimoilta kannattaisi olla yhteyksissä: tarjotako tonttia kunnalle tai kaupungille, jollekin rakennusliikkeelle vaiko suoraan päiväkoti- tai hoivatoimintaa pyörittäville yrityksille?

Moni maanomistaja saattaa miettiä sitäkin, viekö suora yhteydenotto potentiaaliseen ostajakandidaattiin saman tien osan neuvotteluvarasta.

Laptin mallissa kohtaavat kysyntä ja tarjonta

Näihin kysymyksiin on vuosien mittaan törmätty myös meillä Rakennusliike Laptissa, sillä olemme yksi Suomen suurimmista päiväkoti- ja hoivakotirakentajista.

Olemme rakentaneet päivähoitopaikkoja jo yli 10 000 lapselle eri puolilla Suomea ja toteuttaneet myös hoivakoteja tuhansille senioreille. Samalla ovat kirkastuneet maankäyttöön, hankkeiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen liittyvät pullonkaulat.

Monella paikkakunnalla jo pelkästään sopivan rakennuspaikan löytäminen hoivakiinteistöille voi olla työlästä eikä tieto tarpeesta aina tavoita maanomistajia. Usein myös luullaan, että päivä- ja hoivakodit tarvitsevat selvästi suuremman tontin kuin pientalokohteet.

Tämän pulman ratkaisemiseksi olemme rakentaneet palvelumallin, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Parhaimmillaan päivä- tai hoivakoti nousee operaattorin tai kunnan käyttöön avaimet käteen -periaatteella joko omaksi tai pitkällä vuokrasopimuksella. Voimme vastata hankkeessa paitsi suunnittelusta ja rakentamisesta myös tontinhankinnasta sekä kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvistä hakuprosesseista.

Valtakunnallisena toimijana meillä on hyvät yhteydet kuntiin ja kaupunkeihin sekä päiväkoti- ja hoiva-alan operaattoreihin. Näin voimme kartoittaa paikallista kysyntää ja tarjontaa sekä miettiä parhaita kehitysvaihtoehtoja yhdessä maanomistajan kanssa.

Viihtyvyyttä, toimivuutta ja muuntojoustavuutta

Voimme olla vastaavanlaisena kokonaisvaltaisena kumppanina myös kehityshankkeissa, joissa hoiva- tai päiväkotia olisi helpointa ja kustannustehokkainta laajentaa naapuritontille. Näissäkin tapauksissa hoidamme tarvittaessa koko projektin maanhankinnasta rakentamiseen asti.

Lisäksi korostamme hoiva- ja päiväkotikiinteistöjen suunnittelussa yhä enemmän myös elinkaariajattelua sekä henkilökunnan ja asiakkaiden toiveita. Suunnittelemme rakennuksen yksilöllisesti tai muokkaamme jo olemassa olevia suunnitelmia. Lopputuloksena on toimivia ja muuntojoustavia tiloja, joiden käyttötarkoitusta sekä käyttäjäryhmää voidaan vaihtaa ajan myötä ja muuttuvien tarpeiden mukaan.

Konseptimme on viilautunut vuosien saatossa toimivaksi ja kustannustehokkaaksi, mikä on luonnollisesti myös asiakkaan etu. Väestön vinoutuva ikärakenne on kunnille, kaupungeille ja koko Suomelle kasvava haaste, jonka ratkaisemisessa avaimet käteen-ratkaisumalli on varteenotettava vaihtoehto.

Lue lisää Laptin palvelutilarakentamisesta.

Sami Selander
Asiakkuuspäällikkö
Päivä- ja hoivakotirakentaminen

Jaa artikkeli: