Hämeenlinnan yhteiskoulun tulevan uudisrakennuksen ja liikuntahallin peruskivi muurattiin – perustuksiin valettiin historiallinen aikakapseli

Uutinen / 2.6.2023
1. luokan oppilaat Säde ja Kaarna asettivat aikakapselin peruskiveen. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / Miika Kangasniemi

Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennuksen ja liikuntahallin rakentaminen on päässyt vauhtiin. Uudisrakennuksen peruskivi muurattiin kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen johdolla 1. kesäkuuta tulevan, alueen asukkaat yhteen kokoavan monitoimikeskuksen työmaalla. Perustuksiin valettiin ajankuvaa ja tietoa uudesta koulusta mutta myös alkuperäisen koulurakennuksen peruskiven aikakapseli, joka löytyi vanhan koulun purkutöiden yhteydessä.

Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennuksen ja liikuntahallin rakentaminen alkoi huhtikuussa 2023, ja työmaalla on käynnissä maanrakennus- ja perustustyöt. Työmaalta purettiin vuotta aiemmin vanha koulurakennus, minkä yhteydessä työmaalta löytyi kuin sattuman kaupalla vanhan Hämeenlinnan yhteiskoulun seinään vuonna 1954 upotettu aikakapseli.

Juhlatilaisuudessa uudisrakennuksen ja liikuntahallin peruskivi muurattiin uudisrakennuksen kirjastonpuoleisen päädyn koilliskulmaan. Peruskiveen valettuun aikakapseliin säilöttiin alkuperäinen vuoden 1955 kapseli, joka sisälsi koulun peruskirjan, päivän paikallislehdet sekä koulun vuosikertomuksen. Alkuperäinen aikakapselin sisältö kertoo ajankuvaa Suomesta, jonka naapurimaana oli Neuvostoliitto ja jossa valuuttana oli markka. Aikakapseliin säilöttiin lisäksi kuvaukseksi tältä aikakaudelta uusi peruskirja, koulun pedagoginen selostus, koulun vuosikertomus, kouluhankkeen tietomalli muistitikulla sekä tietomalliseloste, hankkeen RTS-ympäristöluokituskriteeristö, päivän lehti ja käteistä. Aikakapselin sille varatulle paikalle oli laskemassa 1. luokan oppilaat Kaarna ja Säde sekä Tuulikki Hyppönen, joka aikanaan 10-vuotiaana oppilaana asetti vanhan aikakapselin sille varatulle paikalle 68 vuotta sitten.

Tuulikki Hyppönen esitteli 68 vuotta vanhan aikakapselin sisällön ennen sen sulkemista uuteen aikakapseliin. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / Miika Kangasniemi

Alueen asukkaat yhteen kokoava monitoimikeskus

Koulukokonaisuus on mitoitettu noin 900 oppilaalle ja 100 työntekijälle. Uuden koulurakennuksen keskiössä ja koko koulun sydämenä on yhteisöllinen monitoimialue, jossa sijaitsevat monikäyttöinen ruokailutila, oppiportaat näyttämöineen, musiikin opetustila ja alueen lähikirjasto. Monipuolinen kokonaisuus luo puitteet yhteisöllisille tapahtumille sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla.

Liikuntahalli nousee vanhan puretun Hämeenlinnan yhteiskoulun tilalle ja toimii koulun liikunnanopetuksen tilana ja alueen asukkaiden liikuntapaikkana. Liikuntasalien lisäksi rakennuksessa on monitoimitila, jota voidaan käyttää liikuntatilana tai muuna toiminnallisena tilana.

Uusi koulurakennus ja liikuntahalli valmistuvat loppuvuodesta 2024, ja kokonaisuus otetaan käyttöön kevätlukukaudeksi 2025. Uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy. 

Lapti tallensi aikakapseliin muun muassa hankkeen tietomallin muistitikulla, tietomalliohjeistuksen ja RTS-kriteeristön. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / Miika Kangasniemi

Tilojen tulevat käyttäjät ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun alusta alkaen

Hankkeen urakkamuodoksi valittu KVR-urakka (kokonaisvastuurakentaminen) kilpailullisella neuvottelumenettelyllä hankittuna mahdollistaa tilaajan ja tilojen käyttäjän osallistumisen hankkeeseen jo ensimetreiltä lähtien. Koulun käyttäjät osallistuvat niin tilojen, kalustamisen, av-tekniikan kuin pihojenkin suunnitteluun tuomalla esille tilojen toiminnallisia käyttötarpeita.

”Koulun käyttäjiltä saadaan arvokasta tietoa tilojen käytöstä. He pääsevät vaikuttamaan aina tilojen sijoittelusta pistorasioiden ja vesipisteiden optimaalisiin paikkoihin”, kertoo rakennuttajainsinööri Antti Mustajärvi Hämeenlinnan kaupungin tilapalveluista.

Hyvällä yhteistyöllä käyttäjien, suunnittelijoiden ja rakentajan kesken saadaankin aikaan parhaat ja kestävimmät ratkaisut.

Hämeenlinnan yhteiskoulun rehtori Antti Karrimaa päätti juhlapuheensa kiittämällä Laptia suunnitteluvaiheen osalta: “Teitte upeaa työtä.” Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / Miika Kangasniemi

Energiatehokkuus tärkeä osa suunnittelua ja rakentamista

Yhteiskoulun uudisrakennus ja liikuntahalli rakennetaan energiatehokkaiksi ja aikaa kestäviksi: rakennukset ovat A-energialuokkaa ja niissä tähdätään harvinaisen pieneen E-lukuun eli laskennalliseen kokonaisenergiankulutukseen. Rakennuksissa hyödynnetään älykästä LED-valaistusta, maa- ja kaukolämmön hybridiratkaisua, aurinkoenergiaa sekä poistoilman lämmöntalteenottoa. Lisäksi tilojen monikäyttöisyys ja tavoiteltu korkea käyttöaste tuovat tehokkuutta niin energian kuin huoltotyön näkökulmasta.

Koulun uudisrakennukselle haetaan neljän tähden eli toiseksi korkeinta RTS-ympäristöluokitusmerkkiä. RTS-ympäristöluokitus on Suomen oloihin kehitetty ympäristöluokitus rakentamiselle ja kiinteistön ylläpidolle.

”Meille oli selvää, että lähdemme tavoittelemaan uudisrakennukselle mahdollisimman korkeaa ympäristöluokitusta. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu alan parhaat käytännöt ja hanke toteutetaan ympäristöystävällisesti, minkä neljän tähden RTS-ympäristösertifiointi osoittaa. Kestävää rakentamista on myös toteuttaa laadukas tilaajan sekä käyttäjien toiveet huomioon ottava kokonaisuus”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Laptin rakennuttajapäällikkö Arttu Similä muuraa peruskiveä. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / Miika Kangasniemi