Historian alhaisin tapaturmataajuus ja panostus energiatehokkuuteen ja vastuullisiin energiamuotoihin – Laptin yritysvastuuraportti 2021 julkaistu

Uutinen / 7.6.2022

Rakennusyhtiönä Laptille on tärkeää huolehtia, että toimintamme on kestävää tulevien sukupolvien näkökulmasta, sillä työmme tulokset jättävät pysyvän jäljen yhteiskuntaamme ja rakennettuun ympäristöön.
Meille on tärkeää, että toimimme vastuullisesti ja kehitymme askel askeleelta jokaisen vastuullisuusteemamme osalta. Vuonna 2021 olemme onnistuneet monin osin parantamaan toimintaamme.

  • Erityisesti olemme onnistuneet henkilöstövastuun osalta työturvallisuuden parantamisessa systemaattisella turvallisuustyöllä ja turvallisuushavaintojen määrää kasvattamalla. Panostuksemme ansiosta saavutimme yrityksen historian parhaan tapaturmataajuusluvun.
  • Ympäristövastuun osalta kiinnitimme huomiota ja panostamme jatkossa erityisesti energiatehokkuuteen ja vastuullisiin energiamuotoihin.
  • Tähtäämme toiminnassamme korkeaan asiakastyytyväisyyteen, jolla on suora yhteys taloudellisen vastuuseen. Olemme onnistuneet rakentamaan vahvan siteen asiakkaisiimme ja saavuttaneet asiakastyytyväisyydelle asettamamme tavoitteet.

”Pidämme vastuullista toimintaa keskeisenä henkilöstön työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi, hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamisessa ja luottamuksen rakentamisessa suhteessa sidosryhmiin. Siksi jatkamme vastuullisuuden kehittämistä myös jatkossa”, kuvailee toimitusjohtaja Timo Pekkarinen.

Tutustu tarkemmin toimitusjohtaja Timo Pekkarisen terveisiin ja Laptin vastuullisuustyöhön tuloksineen tuoreessa vuoden 2021 yritysvastuuraportissa >>

Tutustu tarkemmin yritysvastuuseen Laptilla >>