Hoiva-asumisessa palataan juurille

Blogi / 5.9.2019

Palvelupäällikkö Anu Kinnunen pitää tärkeänä sitä, että ikääntyvä saa elää itsensä näköistä elämää. Saarikan asukkaille pyritään järjestämään siihen mahdollisuuksia sekä asumisen että henkilökunnan puolesta. Nykyaikaiset ratkaisut auttavat myös tässä.

Hoivarakentamisessa keskitytään nykyisin entistä enemmän asiakasystävällisyyteen. Ikäihmisten palveluasumisen trendinä on, että kohteet rakennetaan keskustapainotteisemmin, jolloin palvelut ovat lähellä ja suositaan hybridimalleja, joissa yhdistetään samaan pihaan tai rakennukseen eriasteista palveluasumista. Tämä malli on tuttu vuosikymmenten takaa, näin ennenkin asuttiin – huonompi- ja parempikuntoiset yhdessä.

Saarijärvellä perusturvaliikelaitos Saarikassa trendit näkyvät jo käytännön työssä. Saarikan palvelupäällikkö Anu Kinnunen kertoo, että heiltäkin löytyy hybridiyksiköitä, joissa samalla tontilla tai jopa samassa rakennuksessa on sekä tavallista että tehostettua palveluasumista. Uusia tiloja rakentaessa on keskitytty muuntojoustavuuteen, joka antaa rakennukselle laajempia mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kun asuntojen kokoa voi muuttaa pienin muutostöin.

Asumista pyritään yhä enemmän sijoittamaan myös lähelle palveluita. Saarikan toiminta-alueella on useita kuntia ja satelliittiyksiköitä on ollut kauempana kuntakeskuksista.

Kannatan sitä, että yksiköt tuodaan lähemmäs keskustoja. Esimerkiksi meidän palvelutalo Kotikonnun vieressä on kävelymatkan päässä kaupungintalo, uimahalli, kirjasto ja kaupat. Silloin palvelut ovat ikäihmisillekin helposti saavutettavissa. Talossa ei tarvita myöskään omaa kuntosalia, koska sellainen on aivan vieressä. Asukkaat voivat mennä sinne ohjaajien ja fysioterapeuttien kanssa.

Myös vierailumahdollisuudet paranevat molempiin suuntiin.

Omaisten tapaamisen mahdollistaminen on erittäin tärkeä asia. Kotikonnulla voi yöpyä omaisensa luona ja hänellekin voi ostaa palvelumme kautta ateriat.

Resurssit tehostuvat

Monentasoista asumista yhdistämällä saadaan henkilökunnankin resursseja tehostettua.

Asiakkaan tarpeet määrittävät meillä palvelu- ja hoitosuunnitelman. Huolellisella suunnittelulla resurssit pystytään suuntaamaan asukkaille, joilla palvelutarvetta on enemmän.

Saarijärvellä otetaan uutta toiminnanohjauksen järjestelmää juuri käyttöön. Mobiiliratkaisu otettiin ensimmäisenä testiin kotihoidon puolella jo vuonna 2012 ja sen käyttö laajeni tavallisen palveluasumisen piiriin hieman myöhemmin.

Sovellus ohjaa työntekijöiden työpanosta ja hoitosuunnitelmassa sovitut asiat nousevat hoitajien tehtävälistalle. Silloin heidän työpanoksensa suuntautuu paremmin ja tarkemmin juuri sinne, mistä on sovittu eikä kukaan jää ilman hoitoa, Kinnunen kertoo.

Osalla asukkaista tarve voi olla hyvin kevyttä eikä niinkään fyysistä, vaan riittävän turvallisuuden ja läsnäolon kautta hyvän elämän takaamista. Toisella asukkaalla taas fyysiset rajoitteet voivat vaatia enemmän läsnäoloa ja avustamista tai jopa sairaanhoidollista tarvetta.

Oma koti loppuun asti

Monentasoisen asumisen sijoittaminen samaan taloon tuo asukkaille monimuotoisuutta myös esimerkiksi virkistystoiminnan tai sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Tulevaisuudessa ehkä myös palvelumaksut voidaan määritellä tarpeiden mukaisesti.

Kun asukkaan kunto heikkenee, on myös helpompaa siirtyä tehostetumpaan asumismuotoon.

Tarvitseeko silloin edes muuttaa? Ideaalitilanne olisi mielestäni se, että asukas voi asua edelleen hybridimuotoisessa yksikössä omassa asunnossaan ja sinne voitaisiin vain hankkia lisää tarvittavaa palvelua. Vielä se ei ihan toimi näin mutta uskon, että tulevaisuudessa sitä kohti mennään entistä enemmän, Kinnunen pohtii.

Jotta visio voisi toteutua, on tärkeää verkostoitua ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden, sairaanhoitajien ja muiden yksiköiden kanssa. Myös yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä tarvitaan. Näin voidaan vähentää turhia sairaalajaksojakin.

Saarijärvelle uusi hybridi

Laptin aluejohtaja Mikko Lohi kertoo, että juuri tällaiset hybridiratkaisut yleistyvät nyt voimakkaasti eri puolilla Suomea.

– Iso osa suunnittelussa ja rakenteilla olevista kohteistamme on juuri tämän tyyppisiä yhdistelmätaloja. Saarijärven keskustaan suunnittelimme ja olemme nyt rakentamassa uutta palvelutaloa yksityiselle toimijalle. Taloon sijoittuu 19 kevyemmän palveluasumisen huonetta, 40 tehostettua palveluasuntoa ja neljän vastaanottohuoneen terveysasema, joista yksi huone on hammaslääkärin vastaanotto. Terveyspalvelut ovat silloin todella lähellä asukkaita.

Lue lisää Laptin palvelutilarakentamisesta.

Jaa artikkeli.