Hyvä johtaminen on Rakentamisen voittajajoukkueen peruskivi

Blogi / 1.3.2022

Tavoitteena Rakentamisen voittajajoukkue

Laptin strategisena tavoitteena on olla Rakentamisen voittajajoukkue – toimialan menestyjäyritys ja hyvä työpaikka. Hyvän työpaikan tunnistaa yrityskulttuurista, joka tukee liiketoiminnan menestymistä huomioiden samalla menestyksentekijät eli ihmiset.  Liiketoiminnan ja henkilöstön menestys kulkee käsi kädessä. Voidaksemme kehittää liiketoimintaa, tulee ensisijaisesti kehittää ihmisiä liiketoiminnassa.

Kohti tavoitteita räätälöityjen valmennusohjelmien avulla

Lapti on oppimismyönteinen organisaatio ja osoituksena siitä panostamme systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Tärkein painopistealueemme on esimiestyön ja johtamisosaamisen kehittäminen. Hyvällä johtamisella voidaan tutkitusti vaikuttaa merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin, työilmapiiriin ja työtyytyväisyyteen.

Laptilla esimiestyötä ja johtamista kehitetään omien, tarpeisiimme räätälöityjen, valmennusohjelmien avulla. Tämän vuoden alussa käynnistimme uuden Valmentava ihmisten johtaja -valmennusohjelman, johon osallistuu yli 150 rakennustyömaiden esimies- ja johtotehtävissä toimivaa työ- ja tuotantopäällikköä sekä työnjohtajaa vuoden 2022 aikana. Lisäksi jatkamme vuodesta 2016 toteutettua esimies- ja asiantuntijajohtajien vuosittaista Laptiway-valmennusohjelmaa, jonka on viimeisen kuuden vuoden aikana suorittanut jo lähes 70 laptilaista.

Ihmisten johtamisesta vahvuusalue

Valmentava ihmisten johtaja -ohjelman ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on rakennustyömaidemme esimiehet, joiden työnkuva on monipuolinen ja samalla haasteellinen. Rakennustyömailla tehtävään työhön liittyy tyypillisesti sekä fyysisiä että psyykkisiä kuormitustekijöitä, minkä lisäksi työ on keskimääräistä vaarallisempaa tapaturmavaaran vuoksi. Yhtälöön oman mausteensa tuovat työmaiden aikataulut, taloudelliset tavoitteet, alati kasvavat rakentamisen vaatimukset sekä toimiminen erilaisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa.

Vaikka yhtälö on haasteellinen, haluamme onnistua tässä haastavassa tehtävässä. Panostamalla rakennustyömaidemme esimiesten johtamisosaamisen kehittämiseen voimme tukea kokonaisvaltaisesti työn sujuvuutta. Johtamiskulttuurin osalta tavoitteenamme on kehittää erityisesti valmentavan henkilöjohtamisen ja työkykyjohtamisen taitoja toimialalla, joka on tunnettu prosessi- ja projektijohtamisen osaamisesta. Valmennettavat osallistuvat vuoden aikana valmennuskokonaisuuksiin, joiden pääteemoja ovat muun muassa:

  • esimiehen roolit ja velvollisuudet
  • erilaisten ihmisten ja vuorovaikutuksen johtaminen
  • itsensä johtaminen ja henkilökohtainen tehokkuus, ja
  • työkykyjohtamisen taidot

Osana valmennuskokonaisuutta toteutetaan lisäksi yli 400 rakennustyömailla työskentelevän laptilaisen Firstbeat-hyvinvointimittaus. Jokainen mitattava saa lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöltä henkilökohtaisen palautteen omasta mittaustuloksestaan. Mittauksen tavoitteena on antaa henkilöstölle työkaluja oman työhyvinvoinnin kehittämiseksi sekä nostaa työhyvinvointiin liittyvät asiat työmaiden yhteiseksi puheenaiheeksi.

Valtteri Matturi
Henkilöstö- ja kehitysjohtaja

Laptin kumppaneita hankkeessa ovat coach Hannele Martti (HM Coach), Luotain Consulting Oy, Terveystalo sekä Ilmarinen.