Johtaminen on taitolaji

Blogi / 16.1.2019

Mitä on hyvä ihmisten johtaminen? Nokian ja Koneen arvostettu ja moneen kertaan palkittu entinen johtaja Matti Alahuhta kirjoittaa, että hyvään ihmisten johtamiseen
kuuluvat ainakin seuraavat viisi perusasiaa:

1) luottamuksen rakentaminen

2) positiivinen asenne

3) kiinnostus ihmisten kehittämiseen,

4) kyky nähdä olennainen ja

5) aikaansaamisen halu.

Olen kaimani kanssa samaa mieltä. Jos tähän lisätään vielä vaikuttamisen mahdollistaminen sekä kyky ja taito ratkaista ongelmia, luulen, että siinä ovat keskeiset hyvän johtamisen periaatteet.

Nostaisin edellä mainituista asioista esille kaksi mielestäni tärkeää, nimittäin luottamuksen rakentamisen ja kiinnostuksen ihmisten kehittämiseen. Luottamuksen ilmapiiri syntyy, kun esimies toimii oikeuden- ja johdonmukaisesti sekä välttää kaikenlaisen poukkoilun ja politikoinnin. Luottamuksen ilmapiirissä työn tekeminen on mielekästä ja tuloksellista.

Yhteistyö sujuu sitä paremmin, mitä vahvempaa on ihmisten välinen luottamus. Kun esimies on kiinnostunut ihmisistä ja heidän kehittämisestään, jokainen tuntee itsensä tärkeäksi osaksi työyhteisöä.

Kuunteleminen on hyvä tapa oppia ja samalla osoitus toiselle, että olet tärkeä. Johtamisella on suuri merkitys myös työilmapiirin rakentamisessa. Hyvä johtaminen tai epäonnistunut johtaminen tuovat täysin erilaisen lopputuloksen työilmapiiriin. Tietysti on tärkeää huomata se, että jokaisella työntekijällä on oma vastuunsa työilmapiirin rakentamisessa. Kukaan ei voi ulkoistaa itseään tästä yhteisestä vastuusta. Hyvällä johtamisella vaikutetaan myös ihmisten hyvinvointiin.

Kannustava ja erilaisuutta arvostava esimiestyö tuo innostusta, iloa ja auttaa jaksamaan. Lopulta työelämässä on tehtävästä ja asemasta riippumatta tärkeintä kohdella toisia ihmisiä mahdollisimman rehdisti ja hyvin. Työn iloa ja työhyvinvointia edistetään parhaiten antamalla sitä toiselle.

 

Matti Niemelä, Henkilöstöjohtaja
Lapti Group Oy