KYSin uusi laajennusosa valmistui – laajuus lähes puolet käynnissä olevasta KYS Uusi Sydän -rakennushankkeesta

Uutinen / 13.2.2023

KYSin uusin laajennusosa valmistui, ja toiminta laajennusosassa alkaa vaiheittain tästä päivästä alkaen. Nyt käyttöön otettava Pääsairaalan osa on toinen vaihe KYS Uusi Sydän -rakennushanketta, joka toteutetaan vuosina 2018–2027. Allianssimallilla toteutetun uuden laajennusosan päätoteuttajana toimi Rakennusliike Lapti Oy.

Ensimmäiset potilaat pääsevät Kuopion yliopistollisen sairaalan uusiin vuodeosastotiloihin jo tämän viikon alussa. Kevään kuluessa käyttöön otettavassa pääsairaalan laajennusosassa on tilaa noin 29 000 bruttoneliötä ja sen kustannukset ovat noin 78 miljoonaa euroa.

Valmistuneen kymmenenkerroksisen laajennusosan alimmissa kerroksissa on poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toisessa kerroksessa on kuvantamisen tiloja. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 3–9.

Nyt käsillä oleva muuttorupeama on laajuudeltaan Uusi Sydän -rakennusprojektin suurin ja monivaiheisin. Uusiin tiloihin muuttaa kevään aikana kaikkiaan viitisentoista osastoa ja kolme poliklinikkaa. Uudet tilat ovat käytössä kokonaisuudessaan toukokuussa. Muuttoja on suunniteltu liki kahden vuoden ajan.

”Servican ja muiden sidosryhmätoimijoiden työntekijät huomioiden muuttavaa henkilöstöä on kaikkiaan lähes 700. Muuttojen suunnittelussa on mukana useita eri ammattiryhmiä ja yhteen soviteltavia asioita on valtavasti”, kertoo hankejohtaja Menna Kärnä KYSin kiinteistöhallinnosta.

Alkuvuoden aikana henkilöstö on saanut koulutusta muun muassa kiinteistön teknisten järjestelmien käyttöön. Uutena käyttöön on otettu potilashuoneen sähköinen perehdytysympäristö, jossa henkilöstö pääsee tutustumaan virtuaalisesti potilashuoneen tärkeimpiin toimintoihin.

”Virtuaaliseen perehdytykseen päädyttiin, koska potilashuoneita käyttävää henkilöstöä on määrällisesti paljon ja tilassa on uudenlaisia toimintoja vanhoihin potilashuoneisiin verrattuna. Virtuaalisessa perehdytyksessä aikataulut eivät aseta haastetta perehdyttämiselle, koska henkilöstö voi tutustua potilashuoneen toimintoihin työpisteiltään käsin silloin, kun se heille parhaiten sopii”, Kärnä kertoo.

Valmistunut laajennusosa on laajuudeltaan lähes puolet KYS Uusi Sydän -rakennushankkeesta. Rakennushankkeessa toteutetaan yhteensä noin 450 sairaansijaa, ja nyt valmistuvilla osastoilla on lähes 190 sairaansijaa. Moniammatillisten työryhmien, asiakasraadin ja potilasjärjestöjen edustajien näkemykset on huomioitu suunnittelutyössä.

Rakentaminen jatkuu kolmannessa vaiheessa kaupunkikuvallisesti tunnetuimman, vuonna 1959 rakennetun vuodeosastotornin peruskorjauksella helmikuun aikana. Myös kolmannen vaiheen päätoteuttajana toimii Lapti.

Turvallisuus korostui rakennusaikana

Laajennusosan työmaalla työskenteli päivittäin parhaimmillaan noin 140 henkilöä, ja yhteensä työmaalla perehdytettiin reilut 1 100 henkilöä. Työmaalla panostettiin työturvallisuuteen, minkä ansiosta työmaalla sattui reilun kolmen vuoden rakennusaikana vain yksi työtapaturma. Työmaa voitti vuosina 2020 ja 2021 yhteensä kolme palkintoa Talonrakennusteollisuus ry:n, Itä-Suomen Aluehallintoviraston ja Rakennusliiton järjestämissä Itä-Suomen alueellisissa työturvallisuuskilpailuissa. Sama toteutusorganisaatio voitti myös Vuoden työmaa -kilpailun vuonna 2019 KYS Uusi Sydän -rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen rakennusaikana.

”Laajennusosan rakentamista haastoi uudisrakennuksen liittyminen kolmelta sivulta toimivaan sairaalaan. Rakennustöiden toisella puolella sijaitsi paljon kriittistä sairaalatoimintaa kuten sydänvalvontaa ja magneettinavigaatiosali. Potilasturvallisuuden takaamiseksi rakennustyöt suunniteltiin tarkasti ja tarvittaessa tauotettiin lyhyellä varoitusajalla”, kertoo Laptin tuotantojohtaja Mikko Koponen.

Valmistuneessa laajennusosassa on panostettu energiatehokkuuteen esimerkiksi erilaisiin energiantalteenottojärjestelmin: katolta löytyy aurinkopaneelijärjestelmä ja rakennuksessa on myös jäteveden lämmöntalteenotto. Jäähdytykseen käytetään kaukokylmää, johon hyödynnetään lähellä sijaitsevan tuotantolaitoksen järvestä saatavaa kylmää energiaa.

”Saavutimme laajennusosassa parhaan mahdollisen lopputuloksen hyödyntämällä eri allianssiosapuolten ammattitaitoa yli tehtävärajojen kaikkein toimivimpien ratkaisujen löytämiseksi. Työmaaorganisaatio teki koko pitkän ja vaativan rakennusajan laadukasta ja turvallista työtä käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevan sairaalarakennuksen eteen. Samalla asenteella ja ammattitaidolla jatkamme sairaala-alueen uudistusta 1C3-vaiheen osalta”, sanoo Laptin Itä-Suomen aluejohtaja Risto Pekkarinen.

KYS Uusi Sydän -projektissa rakennetaan uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni ja peruskorjataan KYSin pääsairaalan vuodeosastotorni vaiheittain vuosina 2018–2027. Hankkeessa toteutettava uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 198,5 miljoonaa euroa.