Lainmuutos parantaa purkavan uusrakentamisen mahdollisuuksia

Blogi / 16.11.2018

Ensimmäiset askeleet purkavan uusrakentamisen edellytysten parantamiseksi on otettu. Hallitus antoi lokakuun lopussa eduskunnalle esityksen asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta.

Esityksessä on luovuttu taloyhtiön päätöksenteossa yksimielisyysvaatimuksesta, joka on vaikeuttanut vanhan rakennuskannan purkamista ja uuden rakentamista tilalle. Esityksen mukaan taloyhtiön yhtiökokous voisi päättää 4/5 määräenemmistöllä annetuista äänistä purkamisesta ja uusrakentamisesta.

Nykytilanteessa yksittäinen osakas voi estää taloyhtiön ja kaikkien sen osakkaiden kannalta taloudellisesti järkevimmän vaihtoehdon toteuttamisen. Lainmuutoksessa ehdotetaan kolmea eri vaihtoehtoa. Näistä eniten helpotusta tuo mahdollisuus muutosta vastustavien vähemmistöosakkaiden osakkeiden lunastamiseen käypään hintaan. Tämä helpottaa päätöksentekoa taloyhtiöissä ja nopeuttaa hankkeiden etenemistä suunnitellussa aikataulussa.

Päätöksenteon helpottamisen lisäksi kuntien kaavoituksen, perittävien maankäyttömaksujen ja rakennuslupakäytäntöjen tulisi tukea täydennysrakentamista ja purkavaa uusrakentamista. Toivottavaa onkin myös väljennystä autopaikkavaatimuksiin erityisesti kaupunkikeskustassa sijaitsevilla alueilla. Rakennusliikkeen näkökulmasta yksi avaintekijä taloudellisesti kannattavaan uusrakentamisen hankkeeseen on rakennusoikeuden määrän merkittävä lisääminen.

Täydennysrakentamisen ja purkavan uusrakentamisen avulla varmistetaan riittävä asukasmäärä palveluiden säilymiseksi kaupunkien keskusta-alueilla sekä vähennetään asuinalueiden välistä eriarvoistumista. Oulussa mm. Heinäpään alueelle Oulun kaupunki hakee uutta kasvua rakentamisella. Taloyhtiöille tarjotaan kannustimina asemakaavan muutoksesta perittävien maksujen alentamista, pysäköintinormien keventämistä sekä maankäyttösopimuskorvausten alentamista. Suunnitelmien mukaan Heinäpään alueella on mahdollisuus rakentaa poikkikatujen varsille 6-8 kerroksisia piste- tai lamellitaloja, tai katujen varsille ja kortteleiden piha-alueille sijoittuvia 2-3 kerroksisia kaupunkipientaloja.

Kaupunki uskookin, että Heinäpään täydennysrakentaminen ja purkava uusrakentaminen voi kasvattaa nykyistä 4 050 hengen suuruista asukasmäärää 1 800–3 200 uudella asukkaalla.

Taloyhtiön kannalta rakentajan osaamisen tuominen hankkeeseen jo ennen lisärakennusoikeuden hakemista on ensiarvoisen tärkeää, jotta suunnitteluratkaisuja ja sitä kautta rakentamisen kustannuksia pystytään hallitsemaan jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin hankkeen vastuunjako on myös selvä, eikä taloyhtiölle ­aiheudu suunnittelu- ja toteutus­vaiheessa turhia lisäkustannuksia. Tästä on myös rahallista hyötyä yksittäiselle osakkeenomistajalle.

Raimo Pesola, varatoimitusjohtaja
Rakennusliike Lapti Oy