Lapti Group Oy ostaa Oulun Medikiinteistöt Oy:n Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä

Uutinen / 24.9.2018

Sairaanhoitopiirin (PPSHP) kuntayhtymän valtuusto on päättänyt kokouksessaan 24.9.2018 myydä Oulun Medikiinteistöt Oy:n koko osakekannan ja Sairaalarinteen maa-alueet. Kauppa tukee sairaanhoitopiirin strategiaa luopua ydintoiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Kaupan myötä Lapti Group Oy hyödyntää Sairaalarinteen käyttämättömän rakennusoikeuden ja jatkaa Oulun Medikiinteistöt Oy:n vuokraustoimintaa.

Oulun Medikiinteistöt Oy on kiinteistöosakeyhtiö, joka perustettiin 1970-luvun puolessa välissä alun perin turvaamaan PPSHP:n henkilöstölle kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus läheltä Oulun yliopistollista sairaalaa. Koska Oulun kaupungissa on jo pitkään ollut toimiva vuokra-asuntomarkkina, omistuksella ei ole enää strategista merkitystä PPSHP:lle.

Kiinnostuimme kohteesta, koska Oulun Medikiinteistöt Oy on hyvin hoidettu vuokrataloyhtiö ja sen hallinnoimalla tontilla on myös käyttämätöntä rakennusoikeutta asuntojen uudisrakentamiseen. Asuntokannasta on pidetty hyvää huolta ja suunnitelman mukaiset kunnossapitoinvestoinnit on tehty, kertoo Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja Timo Pekkarinen.

Laptille merkittävä asia on myös kohteen erinomainen sijainti.

Meille tärkeää on tietysti myös paikan saavutettavuus ja logistinen sijainti palvelujen, yliopistollisen sairaalan ja merkittävän työpaikka-alueen liikenteellisessä solmukohdassa, Pekkarinen jatkaa.


Asuminen ja toiminta jatkuvat normaalisti

Oulun Medikiinteistöt Oy jatkaa asuntojen vuokraustoimintaa. Nykyisten asukkaiden vuokrasopimukset ovat voimassa entisin ehdoin, eikä asukkailta edellytetä toimenpiteitä. Myös Sairaalarinteellä sijaitseva potilaskoti jatkaa toimintaansa.  Reilun 70 vuodepaikan potilaskoti palvelee kauempaa sairaalaan saapuvia potilaita ja heidän omaisiaan.


Alueelle omistusasuntoja

Sairaalarinteen alueella on käyttämätöntä rakennusoikeutta, ja Laptin suunnitelmana on laajentaa ja monipuolistaa Sairaalarinteen asuntokantaa.

Tulemme rakentamaan vuokra-asuntojen rinnalle omistusasuntoja. Oulu lukeutuu Suomen nopeimmin kasvaviin kaupunkikeskuksiin ja haluamme olla täällä vahvasti läsnä kehittämässä kaupunkia ja kaupunkilaisten asumista, toteaa Pekkarinen.

 

Kaupan toteuttaminen ja aikataulu

Oulun Medikiinteistöt Oy omistaa 10 kerrostaloa ja noin 500 asuntoa. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti luopua yhtiön omistuksesta kesällä 2017. Myynnin käytännön toteutuksesta vastasi Catella Property Oy.

Yhtiö siirtyy 1.11.2018 tehtävällä kaupalla Laptille. Yhtiön hallinnoima tontti myydään osin Laptille ja osin kiinteistösijoitusrahasto Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle.

Lapti ja Laptin omistukseen tuleva Oulun Medikiinteistöt Oy hallinnoivat jatkossa Sairaalarinteen tonttia. Tontilla käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa sille kaavoitettujen kolmen 12-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen.