Lapti KYSin uudistushankkeen päätoteuttajaksi

Uutinen / 28.2.2018

KYS on valinnut Lapti Group-konserniin kuuluvan Rakennusliike Lapti Oy:n Uusi Sydän 2025 -hankkeensa päätoteuttajaksi. Hankkeen allianssiyhteistyösopimus on nyt allekirjoitettu ja varsinaisiin rakennustöihin päästään huhtikuussa.

KYSin vanhimman rakennuskannan mittavan peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeen, Uusi Sydän 2025:n, allianssisuunnittelutyö eri toimijoiden kesken käynnistyi jo viime elokuussa, mutta nyt työhön tulee mukaan myös päätoteuttaja Rakennusliike Lapti Oy.  Uudistamishankkeen koko on 60 000 neliötä ja budjetti 164 M€.

KYS Uusi Sydän 2025 -hankkeen tavoitteena on toteuttaa sairaala, joka mukautuu elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin ja palvelee mahdollisimman tehokkaasti käyttäjien tarpeita. On todella hienoa toimia tämän hankkeen päätoteuttajana, Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja Timo Pekkarinen toteaa.

Myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on tyytyväinen, kun päätoteuttajan valinnasta tehty valitus vedettiin pois ja Uusi Sydän 2025 -hankkeen kanssa päästään tosi toimeen

Olemme erittäin iloisia, kun voimme nyt Laptin kanssa edetä ripeästi ja saamme varsinaiset ra-kennustyöt käyntiin jo huhtikuussa, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

KYS Uusi Sydän 2025 -uudistamisohjelmassa peruskorjataan vuosina 2018-2025 Puijon sairaalan vanhimmat rakennusosat. Vanhan vuodeosastotornin yhteyteen rakennetaan 10-kerroksinen uudisra-kennus, johon sijoittuu poliklinikkatiloja ja seitsemään kerrokseen vuodeosastoja. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat mm. sydäntoimenpide- ja kuvantamisen tilat. Vuodeosastoille tulee noin 400 sairaansijaa, joista valtaosa on yhden hengen huoneita.

Jo kolmas sairaalahanke

KYS Uusi Sydän 2025 -hanke on Rakennusliike Lapti Oy:n kolmas sairaalahanke, jossa yhtiö toimii hankkeen päätoteuttajana. Lapti on rakentanut Oulussa tilat Pohjola Sairaalan käyttöön. Lisäksi tänä keväänä Laptilta valmistuu Oulun yliopistolliseen sairaalaan neljä uutta moduulileikkaussalia oheisti-loineen.

KYSin hanke on Rakennusliike Lapti Oy:n tähänastisista projekteista suurin ja pitkäkestoisin. Laptin toiminta keskittyy asunto- ja palvelutilarakentamisen lisäksi talotekniikkasuunnitteluun ja projektitoteutuksiin eri rakennusliikkeille. Laptissa työskentelee noin 700 henkilöä.

KYS Uusi Sydän 2025 -hanketta voidaan pitää jatkumona Laptin strategialle vahvistaa yhtiön asemaa terveydenhoitokiinteistöjen rakentajana, Pekkarinen kertoo.