Lapti on valittu toteuttamaan massiivipuujulkisivuinen alakoulu ja päiväkoti Lempäälän Asuntomessualueelle

Uutinen / 7.2.2024
Lapti valittiin toteuttamaan Saikantalo

Lempäälän kunta on valinnut Rakennusliike Lapti Oy:n suunnittelemaan ja toteuttamaan tulevan Saikantalon eli uuden alakoulun ja päiväkodin, joka valmistuu Lempäälän Asuntomessuille kevääksi 2026. Massiivipuujulkisivuinen kokonaisuus tulee palvelemaan reilua 120 päiväkotilaista ja noin 500 alakoululaista.

Lapti voitti kilpailullisena neuvottelumenettelynä toteutetun KVR-urakkakilpailun täysillä laatupisteillä, mikä tarkoittaa tulevan kokonaisuuden tarjoavan parhaat mahdolliset puitteet päiväkoti- ja kouluarjelle.

Saikantalon tilat tullaan rakentamaan neljän tähden RTS-ympäristöluokituskriteerien mukaisesti, mikä varmistaa koulurakennukseen muun muassa energiatehokkuuden, kosteudenhallinnan, sisäilman sekä ylläpidon kannalta kestävät ratkaisut.

Seuraavaksi käynnistyy hankkeen kehitysvaihe, jonka aikana täsmennetään suunnitelmia yhdessä tilaajan ja tulevien käyttäjien kanssa parhaan mahdollisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Rakentaminen alkaa keväällä 2024.