Lapti rakentaa kaksi koulua Nokialle

Uutinen / 27.5.2020

Nokian kaupunki on solminut Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa sopimuksen Emäkosken ja Myllyhaan koulujen rakentamisesta. Hankkeiden arvo on yhteensä 32,7 miljoonaa euroa. Rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2020.

Emäkosken koulu rakennetaan noin 550 yläkoulun oppilaalle ja Myllyhaan koulu noin 450 alakoululaiselle. Oppilaat pääsevät uusiin kouluihin Myllyhaan koulun osalta elokuussa 2021 ja Emäkosken koulussa tammikuussa 2022. Koulut toteutetaan KVR-urakkana eli Lapti vastaa sekä rakennusten suunnittelusta että toteutuksesta. Koulujen pääsuunnittelija on Tuula Tuononen Arkkitehtipalvelu Oy:stä.

Sisätilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota toimintojen selkeään sijaintiin ja sujuvaan logistiikkaan. Tämä luo perustan viihtyisälle, turvalliselle ja hyvin toimivalle koululle. Koulujen toiminnot on jaettu soluihin, joiden keskellä on tilava sydänosa isompaan kokoontumiseen. Tämä monikerroksinen tila kannustaa koko yhteisöä yhteistyöhön ja viihtymiseen. Kaikki koulujen tilat ovat monikäyttöisiä ja niitä voidaan käyttää sujuvasti myös iltaisin.

Lapti hinta-laatusuhteeltaan paras

Molempien koulujen urakoitsijavalintaan vaikuttivat hinnan lisäksi annetut laatupisteet. Laatuarvioinnista vastasivat käyttäjien, rakennuttajan ja kaavoituksen edustajista kootut arviointiryhmät. Laatuarvioinnissa arvioitiin mm. suunnitteluratkaisun toiminnallisuutta ja tehokkuutta sekä soveltuvuutta ympäristöön. Lisäksi arvioitiin tarjousten kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) ja suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma. Lapti sai selkeästi korkeimmat laatupisteet mm. toiminnallisuuden osa-alueista.

Koulujen arkkitehtuurin tilasuunnittelussa on huomioitu molempien koulujen erityispiirteet. Emäkosken koulussa koulun arvot ovat yhteisöllisyys, hyvinvointi ja kasvu kohti hyvää elämää. Myllyhaan koulussa painottuvat yhteisöllisen toimintakulttuurin toteuttaminen ja kestävä kehitys.

Emäkosken ja Myllyhaan koulut tarjoavat monimuotoista oppimista tukevat, modernit ja laadukkaat tilat. Korkeatasoinen arkkitehtoninen suunnittelu näkyy erilaisissa ratkaisussa ja yksityiskohdissa. Meille avoin oppimisympäristö ei tarkoita verhoilla jaettavia kaikuvia hallitiloja, vaan aidosti yhteistyöhön kannustavia tiloja, joissa viihtyvät sekä oppilaat että koulun henkilökunta, kertoo tuotantojohtaja Tapio Rantala Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Myös piha-alueet toimivat niin oppimisympäristönä koulupäivän aikana kuin kannustavat liikkumiseen päivisin ja iltaisin sekä viikonloppuisin lähiliikuntapaikkana, Rantala jatkaa.

Kestävää kehitystä tukevia teknisiä ratkaisuja

Emäkosken ja Myllyhaan koulujen talotekniikan suunnittelussa on otettu huomioon rakennusten koko elinkaari ja kaupungin vaatimus energiatehokkuuden A-luokasta. Rakennusten katoille asennetaan aurinkopaneeleja tuottamaan osan koulujen tarvitsemasta energiasta ympäristöystävällisesti biovoimalla tuotetun kaukolämmön rinnalla.

On hienoa päästä toteuttamaan Emäkosken ja Myllyhaan koulujen rakentaminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Koulut tulevat tarjoamaan modernit ja huolella rakennetut tilat, joissa on otettu huomioon muuttuvan koulun tarpeet, Tapio Rantala sanoo.