Laptin tilinpäätöstiedote 2020: vahva vuosi takana ja lupaava näkymä vuodelle 2021

Uutinen / 22.3.2021

Rakennusliike Lapti Oy:n liikevaihto oli 277,6 miljoonaa euroa vuodelta 2020 (311,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2019). Laptin kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Liiketulos oli 16,6 miljoonaa euroa (25,6 miljoonaa euroa) eli 6% (8,2 %) liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 11,7 (19,7) miljoonaa euroa eli 4,2 % (6,4 %) liikevaihdosta. Hyvän tuloksen myötä vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste säilyi myös hyvänä, ollen 47,5 %:n (47,8 %). Tilikauden päättyessä yhtiössä työskenteli 569 henkilöä.

Laptin ydinliiketoimintaa on asuntojen uudisrakentaminen Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Merkittävin osa Laptin rakentamista asunnoista toteutetaan perustajaurakointina kuluttajille, minkä lisäksi Lapti rakentaa asuntoja muun muassa asuntorakennuttajien ja sijoittajien tarpeisiin. Tilikauden päättyessä Laptilla oli rakenteilla noin 1000 asuntoa. Tilikauden päättyessä ennakkomarkkinoinnissa oli ennätysmäärä, eli 590 (364) asuntoa. Tilikauden aikana luovutettiin käyttöön yhteensä 1009 (614) tilikauden aikana valmistunutta perustajaurakoitua asuntoa. Asuntojen kysyntä on pysynyt hyvänä kaikissa eri ostajakohderyhmissä. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä oli tilikauden päättyessä 56 (49) asuntoa.

Laptin palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi liike- ja toimitilojen, koulujen, terveydenhuoltokiinteistöjen sekä päivähoito- ja hoivakiinteistöjen rakentaminen. Tilikaudella 2020 merkittävimpiä luovutettuja hankkeita oli Helsingin Sompasaaren asuntokorttelihanke (247 asuntoa), Vantaan Tikkurilan keskustan asuntokorttelihanke (205 asuntoa), Pudasjärvellä Syötteen tunturihotelli, sekä Kuopion Portin hybridikorttelin 2. vaiheen luovutus. Vaihe sisälsi ravintoloita, liiketilaa, toimistoa, päiväkodin (yhteensä 5382 m2) sekä asuntoja (79). Lapti voitti kilpailutuksissa koulukonseptillaan kolme uutta kouluhanketta.

Tilikausi 2020 oli Laptille hyvä vuosi. Liikevaihdon laskusta huolimatta onnistuimme tekemään hyvän tuloksen sekä kehittämään toimintaamme tulevia vuosia varten. Vuoden 2020 alkupuolella alkaneen poikkeuksellisen ajan keskellä onnistuimme tekemään oikeita ratkaisuja. Arvioimme nopeasti tilanteen ja päädyimme keskittymään muutamaan keskeiseen asiaan, joihin voimme itse vaikuttaa: Panostetaan erityisesti myyntiin, valmistellaan hankkeet huolella ja pidetään asiakas keskiössä. Nämä edellä mainitut toimenpiteet tuottivat tulosta ja iso kiitos hyvästä tuloksesta kuuluukin sitoutuneelle henkilöstöllemme, kertoo toimitusjohtaja Timo Pekkarinen.

Taloudelliset tunnusluvut

2020

2019

Tuloslaskelman tunnusluvut

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

277,6

311,2

   Liikevaihto, muutos ed. vuodesta %:a

-10,8 %

22,5 %

Liikevoitto, milj. euroa

16,6

25,6

   Liikevoitto, %:a liikevaihdosta

6,0 %

8,2 %

Tilikauden tulos, milj. euroa

11,7

19,9

   Tilikauden tulos, %:a liikevaihdosta

4,2 %

6,4 %

 

 

 

 

Taseen tunnusluvut

 

 

Taseen loppusumma, milj. euroa

154,5

144,5

Oma pääoma, milj. euroa

68,3

65,5

Omavaraisuusaste-%

47,5 %

47,8 %

 

 

 

 

Muut taloudelliset tunnusluvut

 

 

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

17,5 %

35,3 %

 Toimintaympäristö ja näkymät vuodelle 2021

Yleisesti toimintaympäristöön liittyy edelleen epävarmuutta, mikä on näkynyt toimialalla yleisesti muun muassa rakentajien varovaisuuden lisääntymisenä ja rahoituksen kiristymisenä.

Laptin näkymät vuodelle 2021 ovat positiiviset. Vuoden 2021 alku on ollut myynnillisesti erityisen hyvä ja uudet asuntokohteet on voitu käynnistää poikkeuksellisen korkein varausastein. Asuntorakentamisen vetovoima kasvukeskuksissa on edelleen vahva. Laptin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla vuonna 2021. Asuntomyynnin tavoitteemme vuodelle 2021 on myydä yli 1000 perustajaurakoitua asuntoa.

Strategiassamme määritellyt pitkän aikavälin kasvuajurit ja megatrendit kuten kaupungistuminen, väestön ja rakennuskannan ikääntyminen sekä kestävä kehitys jatkavat voimistumistaan. Asuntokauppa on käynyt alkuvuonna poikkeuksellisen hyvin ja olemme voineet käynnistää hankkeet nopealla aikataululla. Tämä on seurausta päätöksestämme panostaa voimakkaasti asuntorakentamiseen poikkeusolojenkin keskellä. Meillä on kykyä ja halua jatkaa panostuksia uusien tonttien hankintaan myös jatkossa. Uskon, että me kasvamme selvästi tänä vuonna sekä kannattavuus pysyy hyvällä tasolla, jatkaa Pekkarinen.