Laptin tulostiedote 2021: RS-asuntorakentamisen vahva vire kannattavan kasvun lähteenä

Uutinen / 4.2.2022

Vuosi 2021 oli Laptille hyvä toimintaympäristö ja vallinneet poikkeusolot huomioiden. Strategian mukaisesti Lapti panostaa vahvasti RS-asuntotuotantoon. Vuoden 2021 aikana Lapti myi 1173 RS-asuntoa Suomen eri kasvukeskuksissa ja nousi koko maassa kolmen suurimman RS-asuntojen myyjän joukkoon. Pitkäjänteinen työ työturvallisuuden kehittämiseksi toi positiivisia tuloksia. Tapaturmataajuuden tulos oli hyvällä tasolla ollen 6,68 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Rakennusliike Lapti Oy:n liikevaihto nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ollen 344,4 miljoonaa euroa vuonna 2021 (277,6 miljoonaa euroa vuonna 2020). Myös euromääräinen liiketulos oli vahva ollen 25,1 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa) eli 7,3 % (6,0 %) liikevaihdosta. Vahvan tuloksen taustalla olivat erityisesti Laptin omakehitteisten RS-asuntokohteiden korkeat myyntiasteet sekä rakennustyömaiden hyvät taloudelliset tulokset poikkeuksellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Vuonna 2021 Laptin liikevaihdosta n. 60 % tuli omakehitteisestä RS-asuntorakentamisesta. Vuodesta 2013 alkaen Laptin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 23,3 % vuodessa ja liiketulos on ollut keskimäärin 7,1 % liikevaihdosta, vaihdellen välillä 5,8 % – 8,2 %.

Maaliskuussa 2020 teimme päätöksen lisätä entisestään panostuksiamme RS-asuntotuotantoon, kun havaitsimme markkinoilla tapahtuvan voimakkaita toimenpiteitä ja muutoksia, jotka eivät olleet linjassa asuntomarkkinoiden ison kuvan ja toimialan megatrendien kanssa. Tämä panostus on nyt kantanut hedelmää. Hyvän tuloksemme taustalla on koko henkilöstön määrätietoinen työ ja yhteiset ponnistukset sovittujen tavoitteiden eteen, kertoo toimitusjohtaja Timo Pekkarinen.

Vuoteen 2022 vahvassa kunnossa

Taloudellisesti onnistuneen vuoden myötä Lapti lähtee vuoteen 2022 vahvassa kunnossa. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 56,6 % (47,8 %). Tilikauden päättyessä Laptissa työskenteli 567 (569) henkilöä ja rakenteilla oli yhteensä 1701 asuntoa, joista RS-asuntotuotantoa 1298 asuntoa. Tilikauden lopussa tilauskantamme oli 251,5 (212,5) miljoonaa euroa. Laptin urakkatuotannon merkittävimmät tilauskantaan sisältyvät hankkeet ovat Kuopion Yliopistollisen sairaalan (KYS) uudisrakentamis- ja peruskorjaushanke, Emäkosken koulu Nokialla, Kaurialan koulu Hämeenlinnassa, Karstulan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuskeskus sekä asunto- ja palvelutalourakoita eri puolia Suomea.

Alkuvuoden aikana olemme sopineet uusia urakoita ja käynnistäneet uusia RS-hankkeita, joiden myötä tilauskanta kehittyy suotuisasti. Ratkaisevaa vuoden 2022 osalta on kustannustason hallitseminen ja kuluttaja-asuntomyynnin varmistaminen. Vaikka markkinoihin liittyy aina epävarmuutta, tulevaisuuden näkymä on positiivinen ja jatkamme tänäkin vuonna systemaattisia panostuksia tontinhankintaan kasvukeskuksissa, jatkaa Pekkarinen.