Laptin tulostiedote 2022: Voitollinen tulos ja vahva tilauskanta

Uutinen / 17.2.2023

Rakennusliike Lapti Oy teki vuonna 2022 voitollisen tuloksen ja rakensi vahvan tilauskannan poikkeuksellisessa liiketoimintaympäristössä. Strategiansa mukaisesti Lapti panostaa monipuoliseen rakentamiseen kasvukeskuksissa. Vuoden 2022 aikana Lapti myi 583 RS-asuntoa Suomen eri kasvukeskuksissa ja nousi koko maassa kolmanneksi suurimmaksi RS-asuntojen myyjäksi. Lisäksi Lapti vahvisti tilauskantaansa muulla urakoinnilla. Pitkäjänteinen työturvallisuuden kehittäminen toi jälleen positiivisia tuloksia: Lapti onnistui parantamaan edelleen edellisvuotista alhaista tapaturmataajuutta 5,79 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden.

Lapti lähti vuoteen 2022 edellisvuoden ennätyksellisen liikevaihdon jälkeen maltillisemmalla liikevaihtotavoitteella. Laptin liikevaihto vuonna 2022 oli 280,8 miljoonaa euroa (344,4 M€). Euromääräinen liiketulos oli 8,7 miljoonaa euroa (25,1 M€) eli 3,1 % (7,3 %) liikevaihdosta. Vuonna 2022 Laptin liikevaihdosta lähes 60 % tuli omakehitteisestä RS-asuntorakentamisesta.

”Saimme poikkeuksellisesta liiketoimintaympäristöstä huolimatta käynnistettyä lähes kaikki toimintakaudelle suunnitellut hankkeet. Kuitenkin rakentamiskustannusten nousu ja RS-asuntokohteiden suunniteltua matalammat myyntiasteet loppuvuodesta haastoivat toimintaamme ja tuloksellisuuttamme. Tähtäämme strategiamme mukaisesti hyvään kannattavuuteen ja vuosittaiseen kasvuun, joten emme voi olla täysin tyytyväisiä taloudelliseen suoritukseemme. Koko henkilöstömme määrätietoisen työn ansiosta saimme rakennettua vuoden 2022 aikana vahvan ja tasapainoisen tilauskannan, jossa asuntorakentamisen lisäksi muun urakoinnin määrää on vahvistettu”, kertoo vuoden alussa yhtiön toimitusjohtajana aloittanut Jussi Karjula.

Vuoteen 2023 kasvutavoittein

Lapti lähtee vuoteen 2023 hyvässä kunnossa. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 47,6 % (56,6 %). Tilikauden päättyessä Laptissa työskenteli 558 (557) henkilöä ja rakenteilla oli yhteensä 1 594 asuntoa, joista RS-asuntotuotantoa 1 009 asuntoa. Tilikauden lopussa tilauskanta oli 306,8 (251,5) miljoonaa euroa, josta noin 52 % on RS-asuntorakentamista ja 48 % muuta urakointia. Merkittäviä käynnissä olevia urakkahankkeita ovat KYS Uusi Sydän -sairaalarakennushanke ja Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luola Kuopiossa, Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennus ja liikuntahalli sekä Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön opiskelijatornitalo Uno Oulussa.

”Tammi-helmikuun aikana olemme sopineet merkittäviä urakkakohteita aiemman tilauskannan lisäksi, joten entistäkin vahvempi tilauskantamme luo meille hyvää ja vakaata pohjaa kuluvalle vuodelle. Meillä on osaava ja sitoutunut henkilöstö, ja vakavaraisuutemme ja maksuvalmiutemme ovat hyvällä tasolla. Jatkamme strategiamme mukaisesti vahvan tonttikantamme kasvattamista kasvukeskuksissa tulevien vuosien kasvun pohjaksi. Lisäksi panostamme kestävään rakentamiseen, ja jatkossa lähtökohtaisesti kaikki omaperustaiset kerrostalomme rakennetaan A-energialuokkaan. Vaikka vallitsevaan markkinatilanteeseen liittyy epävarmuutta, jatkamme strategiamme mukaista työskentelyä ja suuntamme kuluvaan vuoteen luottavaisina”, jatkaa Karjula.