Lempäälän Saikantalon KVR-urakkasopimus allekirjoitettiin – rakennustyöt alkavat toukokuun puolivälissä

Uutinen / 30.4.2024

Lempäälän kunta ja Lapti ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen päätyttyä KVR-urakkasopimuksen Saikantalon toteuttamisesta Lempäälän Asuntomessualueelle kevääksi 2026. Alakoulun ja päiväkodin yhdistävän Saikantalon rakennustyöt käynnistyvät toukokuun puolivälissä.

Massiivipuujulkisivuinen kokonaisuus tulee palvelemaan reilua 120 päiväkotilaista ja noin 500 alakoululaista sekä laajasti iltakäyttöä toimien alueen ”kylätalona”. Ennen varsinaista käyttöönottoa Saikantaloa tullaan hyödyntämään Lempäälän Asuntomessujen tukikohtana kesällä 2026.

Lempäälän kunta valitsi Laptin Saikantalon KVR- eli kokonaisvastuu-urakoitsijaksi helmikuussa 2024, jolloin käynnistyi hankkeen kehitysvaihe. Hankkeen suunnitelmia on kehitetty tiiviissä ja hyvin sujuneessa yhteistyössä Laptin, tilaajan ja tulevien käyttäjien kanssa. KVR-urakan arvo on noin 24,5 miljoonaa euroa. Saikantalon laajuus on noin 7 500 brm2.

”Tilaajan tavoitteet toiminnallisuuden ja vastuullisuuden osalta ovat korkealla, mihin vastasimme jo kilpailutusvaiheessa suunnitelmilla, joista saimme täydet laatupisteet. On upeaa siirtyä seuraavaksi rakennusvaiheeseen, jonka aikana jatkamme meille totutusti tiivistä yhteistyötä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on ja lopputuloksena syntyy yhteisöllinen kokonaisuus, jossa kohtaavat toimiva arki ja ekologisuus”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

”Saikantalon kehitysvaiheessa on työskennelty tiiviisti niin tilaajan, urakoitsijan kuin rakennuttajankin toimesta. Saikantalon sisätiloja sekä piha-alueita on kehitetty entisestään käyttäjien tarpeita huomioiden. Hankkeen alkumetreiltä lähtien kaikkien osapuolien välinen yhteistyö on ollut erinomaista ja hankaliinkin asioihin on löydetty yhdessä hyvät ratkaisut. Työpajojen ansiosta rakennuksen isot linjat onkin saatu lukittua ja hankkeen rakennuslupa päästään jättämään aikataulussaan. Hankkeen kehittämistä jatketaan vielä rakennushankkeen edetessä pihatoimintojen sekä sisäpintojen materiaalien ja värimaailmojen osalta, joihin pystytään osallistamaan myös tulevia oppilaita ja päiväkotilaisia”, kertoo Lempäälän kunnan rakennuttajainsinööri Henri Luhtamaa.

Saikantalo valmistuu Lempäälän Asuntomessualueelle 2026

Yhteisölliset ja toiminnallisesti laadukkaat tilat koulu- ja päiväkotiarkeen

Saikantalon sydän muodostuu monimuotoisesta keskusalueesta, jossa voidaan kokoontua koko koulun ja päiväkodin väen tai alueen asukkaiden kesken. Monikäyttöinen alue koostuu auditorioportaista, muunneltavasta ruokailutilasta, liikuntasalista, aulasta ja musiikkiluokasta, jotka toimivat yhdessä, erikseen ja erilaisina yhdistelminä.

Alakoulun puolella luokille on omat rajatut opetustilansa. Luokan yhteydestä löytyy myös puoliavoin aulatila sekä eriyttämiseen pienryhmätila. Tilojen monipuolisuus ja joustava muunneltavuus mahdollistavat opiskelun yksilöllisesti, pareittain tai pienryhmissä sekä oman luokan tai kahden luokan kesken.

Myös päiväkodin ryhmätilojen suunnittelussa on huomioitu muuntojoustavuus. Jokaisella ryhmällä on omat tilansa, mutta kaksi ryhmätilaa on mahdollista yhdistää toisiinsa laajemman toiminnallisen oppimisen ja leikkialueen muodostamiseksi. Päiväkodin tilat on suunniteltu lisäksi tukemaan arjen toimintojen sujuvuutta ja lasten omatoimisuutta.

Saikantalon pihasta muodostuu viihtyisä ja monipuolinen leikin ja liikkumisen ympäristö sekä yhteisöllinen kokoontumispaikka. Leikki- ja kiipeilyvälineet on ryhmitelty ikäryhmittäin ja toiminnoittain pienten ja isompien koululaisten pihoiksi. Pallopeleille on isompi pelikenttä, palloiluseiniä sekä koripalloalueet. Luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi pihalla on muun muassa hyötypuutarha, monipuolisia istutuksia ja niittyä.

Saikantalon rakentaminen alkaa toukokuun puolivälissä

Ympäristöystävällisyys tärkeä osa suunnittelua ja rakentamista

Saikantalon tilat tullaan toteuttamaan neljän tähden Rakennustiedon ympäristöluokituskriteerien mukaisesti, mikä varmistaa muun muassa rakennuksen laadun, ympäristöystävällisyyden, energiatehokkuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kestävät ratkaisut. Saikantalon julkisivut ovat massiivipuuta, ja puumateriaali näkyy vahvasti myös sisätiloissa.

Saikantalo on energiatehokkuusluokkaa A, joka kertoo pienestä energiankulutuksesta. Energiatehokkuusluokkaan vaikuttavat rakennuksen ominaisuudet kuten tarpeenmukainen ilmanvaihto, lämmöneristävyys ja lämmitystapa. Saikantalo on myös varustettu aurinkopaneeleilla, jotka tuottavat osan rakennuksen sähköstä.

Saikantalon pääsisäänkäynti