Tulossa putkiremontti? Tämä unohtuu taloyhtiöltä usein

Blogi / 23.3.2021

Monella taloyhtiöllä on arvokasta tonttialaa, joka makaa tyhjänpanttina. Valjastamalla hukkamaat hyötykäyttöön täydennysrakentamisella taloyhtiö voi kustantaa esimerkiksi isoja remontteja. Lapti on täydennysrakentamisen asiantuntija, joka palvelee taloyhtiöitä alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella.

Suomalaisten varallisuus kasvaa ja supistuu asunnon mukana, koska yli kaksi kolmasosaa suomalaisten omaisuudesta on sidottu asuntoihin. Huonokuntoisten rakennusten korjauksiin tulisi sijoittaa huomattavia summia rahaa verrattuna asunnon arvoon. Yksittäisen perheasunnon omistajan kontolle voi tulla lisäkustannuksia pienen yksiön verran.

Täydennysrakentamisella alueen arvo nousee ja vetovoima säilyy

1950-1980-luvuilla rakennetuilla asuinalueilla on taloyhtiöllä usein suurikokoinen tontti hallussaan. Harvoin tulee miettineeksi, että hyödyntämättömästä tontin osasta tai purkamalla huonokuntoinen siipi- tai piharakennus saada arvokasta tonttimaata täydennysrakentamisen tarpeisiin.

Yksittäisen taloyhtiön osakkaille täydennysrakentamisesta on hyötyä. Suoraa hyötyä taloyhtiön osakkaat saavat rakennusoikeuden myynnistä saaduista tuloista. Tällä voidaan maksaa jopa puolet taloyhtiön suunnittelemasta putkiremontista. Pidemmällä aikavälillä koko taloyhtiön arvo nousee, kun viereen rakennetaan uudisrakennus.

Täydennysrakentamisen myötä alueen asuntojen arvon nousun lisäksi alue saa uusia asukkaita, alueen asuntokanta modernisoituu ja monipuolistuu. Asuinalueen palveluille tulee uusia käyttäjiä ja julkiseen liikenteen palvelutkin säilyvät. Kehittämällä jo vanhoja olemassa olevia alueita tuetaan rakentamisen energiatehokkuutta ja mm. joukkoliikenneyhteyksien ja pyöräilyreittien hyödyntämistä kohden vähäistä hiilijalanjälkeä.

Rakennusoikeuden myynnillä voidaan maksaa jopa puolet taloyhtiön putkiremontista.

Vetovoimaisilla alueilla kuntien ja kaupunkien oma tonttituotanto ei välttämättä riitä kattamaan uusien asuntojen tarvetta pitkälle tulevaisuuteen. Tämän rinnalla täydennysrakentamisesta on tullut tärkeä osa maankäytön uudelleensuunnittelua. Täydennysrakentaminen vauhdittaakin vanhojen asuinalueiden uudistumista ja vähentää kaupungin sisällä asuinalueiden välistä eriarvoistumista. 

 

Laptin Tontista tuottoa -palvelulla saat ilmaisen arvion tontin käyttömahdollisuuksista

Tampereella Rakennusliike Laptin Pirkanmaan aluetoimiston vetäjä Tuomo Turkkinen kertoo Laptin olevan täydennysrakentamisen asiantuntija, joka auttaa taloyhtiöitä saamaan täyden hyödyn irti tontista. Taloudellisen hyödyn lisäksi asukasviihtyvyyttä parannetaan esimerkiksi uudistamalla yhteisiä piha-alueita.

Samalla voidaan tarkastella jo olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta sekä tehdä varaukset sähköautojen latausmahdollisuuksia varten. Täydennysrakentamisen suunnittelu käynnistyy taloyhtiön näkökulmasta helpoiten tontin käyttö- ja tuottomahdollisuuksien arvioinnilla. Rakennusliike Laptin tarjoama arviointi on taloyhtiöille maksuton eikä velvoita taloyhtiötä mihinkään.

Huikkaan alue uuteen suosioon

Laptin rakenteilla oleva Asunto Oy Huikkaan Harmonia Tampereella on hyvä esimerkki arvostetun asuinalueen uudesta suosiosta. Seurakuntayhtymällä oli Huikkaan alueella vajaakäytöllä ollut tontti, jonka osasta haluttiin kehittää asuinrakentamiseen sopiva tontti. Lapti oli läpiviemässä asemakaavamuutosta yhteistyössä viranomaisten ja kiinteistöomistajan kanssa, ja samalla tehty pihatoimintojen uudelleenjärjestäminen mahdollistivat uuden tontin lohkomisen kahden kerrostalon täydennysrakentamiseen. Kuten usein vanhojen asuinalueiden täydennysrakennuskohteissa, niin myös Huikkaan Harmoniassakin, pääosa asunnoista varattiin nopeasti. Kohteessa on enää vain kaksi myymätöntä asuntoa.

Lue lisää Laptin Tontista tuottoa -palvelusta https://lapti.fi/tontistatuottoa