Vertailemalla hinta-laatusuhdetta löydetään urakkakilpailussa paras toteuttaja ja lopputulos

Asiakaskokemus, Blogi, Uutinen / 14.6.2024

Pirkkalan kunta halusi varmistaa vapaa-aikakeskuksen laajennuksen urakkaan laadukkaan mutta kokonaisedullisen lopputuloksen sekä luotettavan toteuttajan. Siksi he kilpailuttivat KVR-urakan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja valitsivat toteuttajan 60 % hinnan ja 40 % laadun perusteella. Lapti voitti kilpailun parhailla laatupisteillä ja kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksella.

Tilapalvelupäällikkö Timo Orjalan Pirkkalan kunnasta ei tarvitse kauan miettiä, kun pitää listata kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja hinta-laatukriteeristön etuja.

– Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja hinta-laatukriteeristöllä saadaan tilaajan tarpeet huomioitua mahdollisimman kattavasti. Kiinnittämällä huomiota hinnan lisäksi laatuun, saadaan myös elinkaareen kestävyyttä ja edullisuutta, nostaa Orjala.

Kannattava urakka- ja kilpailutusmuoto

– KVR on tilaajan näkökulmasta vaivattomin ja toimivin urakkamuoto, jossa pystytään hyödyntämään rakennusliikkeen osaaminen erityisesti suunnittelunohjaamisessa ja kustannustenhallinnassa, kertoo Orjala.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ohjataan jo kilpailutusvaiheessa tarjoajia oikeaan suuntaan kohti tiedossa olevaa hyvää ja toivottua toteutustapaa. Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen laajennuksesta oli tehty kilpailutuksen lähtömateriaaliksi kattava hankesuunnitelma sekä tekniset laatuvaatimukset, joissa oli jo mietitty tarpeita myös käyttäjien kanssa.

– Vuoropuhelu tarjoajien kanssa palkitsee. Saadut tarjoukset ovat mahdollisimman laadukkaita ja kriteerit täyttäviä. Tarjousten suunnitelmista tulee sen verran hyvät, ettei niitä tarvitse isommin kehittää ja ollaan lähellä rakennuslupatilannetta, kertoo projektipäällikkö Matti Juola RAPP Valvontakonsulteista.

Jyvät erottuvat akanoista

– Kun kilpailutuskriteerinä on hinta ja laatu, pitää olla kokonaistaloudellisesti voittava hevonen eli saada kummastakin riittävä määrä pisteitä, kuvailee Juola.

Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen laajennuksen kilpailutuksessa Laptin suunnitelma erottui edukseen ja noudatti hyvin tilaajan tavoitteita – kokonaisedullisimmilla kustannuksilla.

– Laptin tarjouksen vahvin erottautumistekijä ja meille tärkeä kriteeri oli laajennusosan upea ulkoasu ja sen sopiminen meille arvokkaaseen paikkaan. Laptin tarjous noudatti muutenkin toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksiamme tarkasti eli täytti toiminnallisesti kriteerimme, kertoo Orjala.

– Lapti oli tutustunut tilaajan tarpeisiin todella tarkasti ja varmistanut kilpailutuksen aikana, että ymmärtävät, mitä tilaaja tarvitsee ja mitä ovat tarjoamassa. Tarjouksessa oli nostettu esiin juuri niitä ominaisuuksia, joita tilaaja piti erityisen tärkeänä ja joilla täytetään toiminnalliset kriteerit. Näki, että Lapti pyrkii tuottamaan mahdollisimman hyvää toiminnallista ja teknistä laatua tilaajalle, kertoo Juola.

Toteutus myös kymppi

Urakka on myös rakentamisen aikana sujunut nohevasti:

– Urakka on sujunut loistavasti. Hyvä yhteishenki, jolla suunnittelua on viety eteenpäin, huokuu myös työmaatoteutuksessa”, kertoo Orjala.

Yllätyksiä tämän kokoisessa hankkeessa tulee aina, mutta nekin on selvitetty avoimesti ja hyvässä hengessä.

– Laptilla on ollut joustavaa ja kustannustehokasta toimintaa koko hankkeen ajan. Meillä on puolin ja toisin luotto toistemme ammattiosaamiseen. Kaikesta keskustellaan avoimesti, tehdään tarvittaessa ehdotuksia ja toimitaan sovitun mukaan. Laptilla ajatellaan aidosti hankkeen etua ja haetaan ratkaisuja hankkeen eteen, kuvailee Juola.

Vapaa-aikakeskuksen laajennusosan rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2023, ja valmista tulee kesällä 2024.

Vaikka lopputulos ei olekaan vielä valmis, tämänhetkinen tilanne enteilee Orjalan mukaan hyvää:

– Näyttää tosi hyvältä. Varmasti saadaan hyvä kohde.

– Kyllä tulossa on teknisesti ja toiminnallisesti laadukas, tilaajan haluama lopputulos, komppaa Juola.

Hankefaktat

Nykyisen Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen yhteyteen rakennetaan kaupunkikuvaan sopiva, toiminnallinen, ja tilatehokas laajennus, joka tulee vastaamaan alueen opetuksen ja muun liikuntakäytön kasvaviin tilatarpeisiin.

Tilaaja: Pirkkalan kunta
Urakkamuoto: KVR
Kilpailutus: Kilpailullinen neuvottelumenettely, hinta-laatu-kriteerein
Rakennusaika: 4/23–8/24
Laajuus: 3 160 brm2