Vuokrapäiväkoti on helppo vaihtoehto

Asiakaskokemus, Uutinen / 26.10.2018

Kuopion Nilsiään rakentuva Siniseppo yhdistää useassa pisteessä toimivien väistötilojen lapset

Kuopion kaupunki päätti kilpailuttaa Nilsiään rakennettavan päiväkodin perinteisistä tavoista poiketen vuokramallilla. Tilakeskuksen johtaja Hannu Väänänen kertoo, että taloudellinen tilanne sai heidät kokeilemaan uutta vaihtoehtoa perinteisen omaan taseeseen rakentamisen sijaan.

–  Elämme edelleen niukkenevassa kuntataloudessa, jossa investointikyky ei parane pitkällä aikavälillä. Siltä pohjalta kokeilemme uudenlaisia hanke- ja rahoitusmalleja. Meille tärkeämpää on varmistaa laadukas palveluntuotanto kuin investoida kaikkia rahoja toimitiloihin.

Täysin uusi kokemus vuokramalli ei kuopiolaisille ole, sillä yksi päiväkoti tällä tavalla toteutettuna heillä on jo rakenteilla. Suunnitteluun voi vaikuttaa Laptin ratkaisu rakentaa ja vuokrata on ennen kaikkea kustannustehokas, toisin kuin väliaikaisten tilojen rakentaminen.

–  Nyt meillä on tila vähintään viideksitoista vuodeksi. Siniseposta tulee viisiryhmäinen päiväkoti, jonka kapasiteetti on 92 lasta. Päiväkoti tarjoaa tulevaisuudessa myös vuorohoitoa, jolle on tarvetta Nilsiässä. Tiloissa voidaan tarjota myös avoimen varhaiskasvatuksen palveluita ja monitoimisalille voi olla myös iltakäyttöä, tietää hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö.

Tällä hetkellä päiväkotitoiminta järjestetään väistötiloissa useammassa pisteessä. Uudella vuokrapäiväkodilla pystytään nämä toimipisteet yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi.

–  Hienoa on ollut se, että olemme päässeet vaikuttamaan itse todella paljon suunnitteluun käyttäjälähtöisesti. Laptin konsepti taipui todella hyvin meidän toivomaan päiväkotikonseptiin, Rönkkö sanoo.

Tyytyväisiä ollaan myös siihen, että suunnittelija on aktiivisesti yhteydessä päivittäin tilaajaan. Rönkkö uskoo, että silloin pienetkin jutut saadaan kerralla kohdilleen.

Hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö ja Kuopion kaupungin tilakeskuksen johtaja Hannu Väänänen pitävät vuokramallia hyvänä ratkaisuna uuden päiväkodin rakentamisessa.

Vuokramallia voi suositella

Väänänen suosittelee vuokrarakentamista muillekin tahoille.

–  Oletan, että muuallakin ollaan samassa tilanteessa kuin Kuopiossa. Tarvitaan markkinoilta investoreita tueksi, jotta palvelutarve voidaan täyttää. Meillä tilakeskuksella tavoitteena on taata kaupunkilaisille turvallisia ja terveellisiä tiloja ja tämä on hyvä ratkaisu siihen. Uusissa kohteissa tilan käyttö ja tehokkuus on viimeisintä huutoa. Kuopion kaupunki kilpailutti samalla myös vuokrapäiväkotikonseptin puitejärjestelyn, jossa puitejärjestelyn piiriin valikoitui neljä taloudellisimman tarjouksen tehnyttä palveluntuottajaa.

–  Halusimme tällä nopeuttaa läpimenoaikoja tulevissa päiväkotihankkeissa. Kun esikarsinta on tehty, kilpailuttamisprosessi ja hankkeen eteneminen nopeutuu. Puitejärjestelymalli on istunut meidän tarpeisiimme hyvin.

Lue lisää Laptin palvelutilarakentamisesta.

Jaa artikkeli: