Tervetuloa uusi arki – suurin muutos näkyy toimistoissa

Blogi / 5.7.2021

Kesälomakauden jälkeen palaamme pitkän etätyöjakson jälkeen enemmän oman työpöydän ääreen tuttuihin toimistoympyröihin. Yrityksissä mietitään toimistotilojen roolia tulevaisuudessa, miten korona-aika on vaikuttanut työntekemiseen ja vastaavatko nykyiset tilat muuttuneisiin tarpeisiin. 

Toimitilarakentamisen asiantuntijoina rakennuspäällikkö Janne Virta (vas.) ja hankekehitys- ja myyntijohtaja Tuomas Lindfors (oik.)

Itse kullakin olo on kuin pitkän talvihorteen jälkeen. Hieman jähmeä, mutta odottava. Työkavereiden kanssa vaihdetaan kuulumisia ja kerrataan etätyökokemuksia kahvihuoneessa. Huomaamattaan moni toteaakin, että työntekeminen tuntuu luontevammalta toimiston yhteistiloissa kuin omassa työhuoneessa.

Yrityksissä mietitään toimistotilojen roolia tulevaisuudessa, miten korona-aika on vaikuttanut työntekemiseen ja vastaavatko nykyiset tilat muuttuneisiin tarpeisiin. Kevään aikana tehdyt kyselyt osoittavat, että työntekemiseen liittyviä muutostoiveita ja -tarpeita on paljon. On huomattu, että työntekeminen ja asioiden hoitaminen onnistuu jouhevasti myös kotoa käsin. Samalla kaivataan toimistojen yhteisöllisyyttä, uusia virikkeitä ja ihmisten kohtaamisia.

Koppikonttoreista monitilatoimistoihin

Usealla yrityksellä on edessään omien tilojen uudelleenajattelu. Pitkien käytävien varrella olevat lokeromaiset koppikonttorit ovat jäämässä taakse. Tyhjien vuokraneliöiden sijaan haetaan moderneja ja tehokkaita toimitilaratkaisuja, jotka vastaavat muuttuneeseen työntekemisen tapaan.

Laptin Vantaan Aviapolikseen Äyritie 6:een rakennettava monitilatoimisto on suunniteltu vastaamaan uudenlaisiin odotuksiin. Tilasuunnittelussa tavoitteena on rakentaa aikaa kestävät, asiakkaan tilatarpeita vastaavat, muuntojoustavat monitoimistotilat, joita voidaan muokata käyttäjän tarpeen mukaan.    

Uuden ajan toimistoissa tarvitaan hiljaista tilaa, jossa työskenteleviä ei saa häiritä, tiimeille yhteisiä työskentelytiloja, sohvia ja tuoliryhmiä sosiaalisiin kontakteihin, äänieristettyjä kokoushuoneita ja puhelinkoppeja.

Erilaisten tilojen valaistuksessa huomioidaan myös käyttäjien toiveet. Toimistoissa on sekä kirkkaasti että hämärästi valaistuja alueita, koska moni kokee hämärässä työskentelyn miellyttävänä.

Etätyön myötä myös toimivat verkkoyhteydet, virtuaaliset ryhmätyötilat sekä riittävä tekniikka videopalavereiden pitoon ovat tulleet tärkeiksi.

Vihreä ajattelu vaikuttaa myös toimitilavalintoihin

Yhä useamman yrityksen pyrkimyksenä on ympäristövastuullisuus ja omilla valinnoilla haetaan konkreettisia tapoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tämä tarve näkyy myös uusien toimitilojen valinnoissa.

Äyritie 6:n toimistotalossa panostetaan ympäristöystävällisyyteen ja vähähiilisyyteen monin tavoin. Ratkaisevassa asemassa hiilikädenjäljen pienentämisessä on moderni rakennustekniikka, joka mahdollistaa terveellisen ja turvallisen työympäristön, tarpeen mukaisen työtilojen jäähdytyksen kesällä ja lämmityksen talvella sekä tilakohtaiset säätömahdollisuudet.  Rakennusratkaisut toteutetaan parhaaseen energiatehokkuusluokkaan siten, että tilat ovat muuntojoustavia sekä elinkaaritalouden kannalta edullisia.

Vähähiilisyyteen vaikuttaa myös työmatkaliikenne ja toimistotalon tarjoamat edellytykset siihen. Osa autopaikoista on varustettu sähköautojen latauspisteillä. Sähköpyörillä työmatkansa liikkuville on tarjolla lukittavia säilytystiloja pyörille sekä asianmukaiset sosiaalitilat, joissa on mahdollisuus käydä suihkussa ja vaihtaa työvaatteet.

Lue lisää Aviapoliksen Äyritie 6:een rakennettavasta toimistotalosta