Arvonnan säännöt

Osallistu arvontaan 7.2.2020 mennessä Facebookissa kertomalla mikä sinulle on tärkeintä kodin sijainnissa ja voit voittaa elokuvaliput itsellesi ja seuralaisellesi.

Arvonnan järjestää Rakennusliike Lapti Oy, Voudintie 4, 90400 Oulu (myöhemmin “Järjestäjä”).

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Lapti Kodit Facebook-sivun julkaisuun kertomalla, mikä mielestäsi vaikuttaa eniten asumismukavuuteesi 7.2.2020 mennessä. Kilpailuajan jälkeen osallistuneet eivät ole mukana arvonnassa.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua Rakennusliike Lapti Oy:n työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Arvonta ei ole millään tavoin Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median.

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajan 12.2.2020.

Osallistuneiden kesken arvotaan 2 kahden elokuvalipun pakettia. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Voittaja arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken.

Järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa Järjestäjälle osoitteensa palkintoa varten. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin tietosuojaselosteemme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Facebook) omia käyttöehtoja.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.