Lapti on rakennusalan kasvava toimija

Suomalainen rakennusalan toimija

Lapti on monipuolinen ja vakavarainen suomalainen rakennusalan toimija. Toimintamme keskittyy asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamiseen sekä kiinteistökehitykseen Suomessa.

Sitoutunut henkilöstö, asiantunteva kiinteistökehitys ja kustannustehokas suunnittele ja rakenna -malli tuovat asiakkaalle selkeitä etuja. Ne näkyvät toimivina suunnitelmina, yhteensovitettuina rakenne- ja lvis-ratkaisuina sekä säästettyinä kustannuksina.

Rakennamme huolella

 

Hyvin suunniteltu on hyvin tehty

Jokaiselle projektille nimetään oma suunnittelutiimi ja toteutuksen vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt toimivat jo suunnitteluvaiheessa yhdessä ja varmistavat lopputuloksen toimivuuden. He vastaavat, että myytävät asunnot ja urakoitavat rakennukset ovat huolella suunniteltuja, toimivia sekä kustannustehokkaita. Huolellisen suunnittelun tuloksena jokainen Lapti-rakennus on energiatehokas, käytännöllinen ja ympäristöönsä sopiva.

Suuri merkitys suunnittelussa on myös rakennuspaikalla. Valitsemme käyttötarkoitukseen sopivimmat tontit ja huolehdimme rakennuksen sopivuudesta ympäristöönsä. Asuntorakennusten paikan valinnassa korostuvat asuinpaikan yleinen viihtyisyys, hyvät liikenneyhteydet ja palveluiden läheisyys.

 

Vastuullisella rakentamisella paras lopputulos

Lapti-rakennus syntyy tarkan rakennusprosessin tuloksena. Rakentamisen viranomaismääräykset määrittelevät perustason, joka rakennuksen on teknisesti täytettävä. Panostamme lisäksi rakentamisen vastuullisuuteen ja pyrimme Laptilla aina ylittämään vähimmäisvaatimukset.

Käytämme vain ammattitaitoista ja koulutettua henkilökuntaa ja henkilökunnan osaamisesta huolehditaan ajantasaisin koulutuksin. Ajattelemme, että jokaisella työntekijällä on oikeus lähteä terveenä töistä. Työturvallisuutta mittaamme monin eri tavoin ja tahdomme pitää työmaat turvallisina kaikille siellä käyville. Rakennusvaiheen työprosessit on kehitetty vuosien parhaiden kokemusten pohjalta ja yhdenmukaistettu tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

 

Dokumentoitu laatu antaa asiakkaalle pitkän turvan

Tavoitteenamme on luovuttaa kohde aina valmiina, virheettömänä ja sovittuna ajankohtana. Voit luottaa aikataulun pitävyyteen; Olemme ylpeitä maineestamme aikataulujen pitävyyden suhteen.

Teemme aina kohteessa itselle luovutuksen. Näin varmistamme, että kohde on mahdollisimman valmis ennen asiakkaan tarkastuksia.

Toimintajärjestelmällä RALA-sertifikaatti

Talorakentamisen toimintajärjestelmällämme on RALA-sertifikaatti, joka on rakennusalan arviointimenettely ja perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. Toimintajärjestelmä sisältää yleisen kuvauksen toiminnasta, menetelmäohjeet sekä prosessikuvaukset. Toimintajärjestelmää seurataan, mitataan ja kehitetään systemaattisesti eri tavoin.

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti merkkinä taloudellisesta luotettavuudestamme

Laptille on myönnetty Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatti, joka on merkki yrityksemme positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Sertifikaatti on merkki siitä, että toimintamme on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti myönnetään vain sellaiselle yritykselle, joka on ollut vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna korkeimmassa luottoluokassa (AA+ tai AAA).

Rakennusliike Lapti - Suomen Vahvimmat Platina
RALA Pätevyys