Historia

Pientalorakentajasta menestyväksi rakennusalan konserniksi – tätä on Rakennusliike Lapti Oy

2019

Talotekniikkayritys Nuotek Oy fuusioidaan osaksi Rakennusliike Lapti Oy:tä.

2019
2018

Lapti eriytyy Kastelli-konsernista erilliseksi rakennusalan konserniksi. Lapti Groupiin kuuluvat Rakennusliike Lapti Oy ja talotekniikkayritys Nuotek Oy.

Lapti Groupin yhtiöissä otetaan käyttöön yhtenäinen yritysilme. Konsernin toiminta keskittyy asunto- ja toimitilarakentamisen lisäksi talotekniikkasuunnitteluun ja projektitoteutuksiin eri rakennusliikkeille.

Laptin aluetoimisto Turkuun avataan.

2018
2017

Laptin rakentama sairaala, Kiinteistö Oy Kiilakivi (Oulun Pohjola Sairaala) valmistuu.
Oulun yliopistollisen sairaalan uusien leikkaussalien rakentaminen alkaa.

2017
2016

Laptin aluetoimisto Jyväskylään avataan.

2016
2015

Laptin aluetoimisto Tampereelle avataan.

Lapti panostaa kiinteistökehitykseen tuomalla markkinoille uuden Tontista tuottoa -palvelun, joka on täydennysrakentamispotentiaalin kartoitus- ja neuvontapalvelu taloyhtiöille.

Laptista hoivarakentamisen markkinajohtaja Suomessa. Päivä- ja hoivakotien rakentaminen laajentunut koko maan kattavaksi.

2015
2013

Lapti siirtyy osaksi Kastelli-konsernia jatkaen kasvua kerros- ja rivitalo- sekä hoivarakentajana.

2013
2010

Lapti laajenee Oulusta Itä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle perustamalla aluetoimistot Kuopioon ja pk-seudulle. Asuntotuotanto laajenee voimakkaammin rivi- ja kerrostaloihin uusien  aluetoimistojen perustamisen myötä.

Nuotek Oy siirtyy osaksi osaksi Lapti-konsernia. Toiminta jatkuu asunto- ja hoivarakentamisen lvis-töiden suunnittelijana ja toteuttajana useille rakennusliikkeille.

2010
2008

Rakennusliike Laptin toiminta varsinaisesti rakennusliikkeenä käynnistyi. Yrityksen nimi muutetaan muotoon Rakennusliike Lapti Oy.

Asuntorakentamisen ohella ensimmäiset päiväkodit valmistuvat Muhokselle ja Liminkaan.

Tältä ajalta juontaa juurensa myös Laptin lupaus – Rakennamme huolella. Vuonna 2008 kansainvälisen pankkikriisin seurauksena asuntokauppa lähes pysähtyi. Tuolloin Laptillakin oli yrityksen kokoon nähden paljon valmiita myytäviä asuntoja. Rahat oli sidottu valmiisiin asuntoihin ja uusia ei voinut aloittaa ennen valmistuneiden myyntiä.  Ostajia oli liikkeellä harvakseltaan, mutta useimmat heistä valitsivat vertailun jälkeen Laptin rakentaman kodin. Syynä oli hyvin suunnitellut asunnot, sekä laadukkaat materiaalit ja ratkaisut, hinnan ollessa kuitenkin kilpailukykyinen. Tämä on ollut Laptin yksi menestystekijä koko historian ajan. Tästä alkoivat varsinaiset kasvun vuodet.

2008
2005

Nuotek Oy perustettu. Alkuvuodet yhtiö keskittyi teollisuuden automaatiotöiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä asuntojen uudistuotannon sähkötöihin.

2005
1990

Rakennusliike Lapti perustetaan nimellä Lappli-Tieto Oy. Alussa toiminta oli rakennusalan konsultointia ja pientalojen rakentamista. Yrittäjänä ja toimitusjohtajana toimi Timo Pekkarinen.

1990