Emäkosken ja Myllyhaan koulut harjakorkeudessa, sisätyöt käynnissä

Uutinen / 24.3.2021

Lapti rakentaa Nokian kaupungille Emäkosken yläkoulun 550 oppilaalle ja Myllyhaan koulun 450 alakoululaiselle. Koulujen rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2020 ja ovat edenneet sisätyövaiheeseen. Koulut rakennetaan KVR-urakkana, jossa Lapti vastaa koulujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulujen rakentamisessa noudatetaan Kuivaketju10-toimintamallia sekä puhtaan rakentamisen periaatteita, jolloin työmaan pölynhallinnalle on asetettu yhteisesti sovitut laatutavoitteet.

Emäkosken koulun sisätiloissa väliseinätyöt ovat hyvässä vauhdissa. Myös tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnissä. Ensimmäisen lohkon osalta on edetty jo P1-pölyttömyysvaiheeseen, jolloin ilmanvaihtokanavien asennustyöt voidaan tehdä pölyttömissä tiloissa.

Myllyhaan koulun rakennustyömaalla uudesta koulurakennuksesta on osa vielä näkymättömissä sääsuojahupun alla. Huppu puretaan muutaman viikon päästä, kun koulun julkisivutyöt on saatu päätökseen. Sisätiloissa pintatyöt ovat loppusuoralla ja kiintokalusteiden asennukset ovat jo hyvässä vauhdissa.

Olemme tyytyväisiä hankkeiden etenemiseen aikataulujen mukaisesti hyvässä yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Hankkeiden onnistumisen kannalta on ensiarvoista, että yhteistyökumppanina on taho, joka tekee niin kuin lupaa ja pitää yhteisesti sovituista aikatauluista kiinni. Koulujen työt toteutetaan P1-puhtausluokan vaatimuksia noudattaen. Erityisesti kiitosta olemme antaneet urakoitsijalle työmaiden siisteydestä. Se kertoo toiminnan laadusta ja työturvallisuuden huomioimisesta rakentamisen aikana.

Rakennuttajapäällikkö Kirsi Maijala,  Nokian kaupunki 

Kosteuden ehkäisyssä työmailla käytössä Kuivaketju10-toimintamalli

Sekä Emäkosken että Myllyhaan koulujen rakennustyömaalla on käytössä Kuivaketju10:n mukainen toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla.