Hämeenlinnan yhteiskoulun tuleva uudisrakennus ja liikuntahalli palvelevat monikäyttöisinä sekä oppilaita että lähialueen asukkaita

Uutinen / 15.11.2022

Hämeenlinnan yhteiskoulun alue muuttuu tulevina vuosina alueen asukkaat yhteen kokoavaksi monitoimikeskukseksi, kun pihalle nousee Tuomelan koulun kylkeen uusi koulurakennus kirjastoineen ja nuorisotiloineen sekä aktiivisuuteen kannustava piha-alue ja liikuntahalli. Uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy, joka valittiin urakan toteuttajaksi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta.  

Koulukokonaisuus on mitoitettu noin 900 oppilaalle ja 100 työntekijälle. Uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin toteutus käynnistyy suunnittelulla marraskuussa 2022 ja rakentaminen alkaa keväällä 2023. Kokonaisuus valmistuu loppuvuodesta 2024, ja koulu ja liikuntahalli otetaan käyttöön kevätlukukaudeksi 2025.

Uuden koulurakennuksen keskiössä ja koko koulun sydämenä on yhteisöllinen monitoimialue, jossa sijaitsevat monikäyttöinen ruokailutila, oppiportaat näyttämöineen, musiikin opetustila ja alueen lähikirjasto. Monipuolinen kokonaisuus luo puitteet yhteisöllisille tapahtumille sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla.

Koulun uusista tiloista tulee muunneltavia, jotta ne vastaavat opetuksen tarpeita vuosienkin päästä ja jotta opetus on toteutettavissa joustavasti ja oppilaslähtöisesti mahdollistaen yhteistyön sekä ryhmän sisäisesti että yhdessä muiden opetusryhmien kanssa.

”Suunnittelumme keskiössä on ollut koulun ja alueen asukkaat yhteen kokoava monitoimikeskus. Jäljelle jäävä ja uusi koulurakennus tulevat muodostamaan toiminnallisesti sujuvan yhteiskoulun, ja keskus tulee kokoamaan ihmisiä yhteen myös vapaa-ajalla. Tulemme suunnittelemaan tilat loppuun yhdessä käyttäjien kanssa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Koulun pihasta ja uudesta liikuntahallista alueen yhteiset lähiliikuntapaikat

Koulun pihan ulkoauditorio, metsäalue ja suuri pelikenttä mahdollistavat toiminnallisen oppimisen ja aktiiviset välitunnit sekä toimivat alueen lähiliikuntapaikkana. Liikuntavälineiden ja leikkilaitteiden valintaan osallistetaan tulevia käyttäjiä ja lähialueen ihmisiä.

Liikuntahalli nousee vanhan puretun Hämeenlinnan yhteiskoulun tilalle ja toimii koulun liikunnanopetuksen tilana ja alueen asukkaiden liikuntapaikkana. Liikuntasalien lisäksi rakennuksessa on monitoimitila, jota voidaan käyttää liikuntatilana tai muuna toiminnallisena tilana.

Energiatehokkuus tärkeä osa rakentamista

Yhteiskoulun uudisrakennus ja liikuntahalli rakennetaan energiatehokkaiksi ja aikaa kestäviksi: rakennukset ovat A-energialuokkaa ja niissä hyödynnetään älykästä LED-valaistusta, maalämpöä, aurinkoenergiaa ja poistoilman lämmöntalteenottoa. Lisäksi tilojen monikäyttöisyys ja tavoiteltu korkea käyttöaste tuovat tehokkuutta niin energian kuin huoltotyön näkökulmasta.

Koulun uudisosalle haetaan Rakennustietosäätiön RTS-ympäristöluokitusmerkkiä.

Kolmikerroksinen uusi koulurakennus kunnioittaa arkkitehtuuriltaan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta Tuomelan vanhaa koulua, johon uudisosa yhdistyy kaksikerroksisella nivelosalla.

Lapti on suunnitellut ja rakentanut aiemmin myös muun muassa Kaurialan koulun Hämeenlinnassa sekä Myllyhaan ja Emäkosken koulut Nokialla.