Kankea kaavoitusbyrokratia käy kalliiksi kiinteistökehityshankkeissa

Blogi / 11.4.2019

Monella kunnalla, kaupungilla sekä kiinteistön- ja maanomistajilla on käsissään potentiaalisia kehityskohteita, jotka kannattaisi polkaista liikkeelle hyvän suhdannesään aikana. Liian usein tämä etsikkoaika kuitenkin hukkaantuu kankeaan ja vuosia kestävään kaavoitusprosessiin.

Kokonaan uutta asuin- tai toimitilaa, vanhan kiinteistökompleksin uudistamista, laajentamista tai purkamista modernimman ja monikäyttöisemmän kokonaisuuden tieltä.

Siinä muutama tyypillinen kiinteistökehityskohde, joita on tälläkin hetkellä vireillä jonoksi asti ympäri Suomea. Ja nimenomaan jonoksi, sillä liian moni hanke jämähtää jo alkumetreillä kaavoittajan pöydälle ja nytkähtää liikkeelle vasta vuosien päästä – jos sittenkään. Nykyinen tilanne on kaikkien osapuolten kannalta kohtuuton. Pulmaan ollaan toki pureutumassa uuden maankäyttö- ja rakennuslain yhteydessä, mutta kyseisen lakiuudistuksen toteutumiseen kuluu vielä vuosia. Esimerkiksi laajennus- ja täydennysrakennushankkeiden aikajänne suunnittelusta toteutukseen on jopa 5-6 vuotta. Tästä ajasta kaavoituksen osuus on lähes puolet ja se on aivan liian paljon.

Ennustaminen entistä vaikeampaa

Perinteisen rakentamisen lisäksi Lapti toimii kiinteistönomistajien ja -sijoittajien asiantuntija- ja toteutuskumppanina vaativissa ja pitkäaikaisissa kehityshankkeissa. Yhtiö panostaa erityisesti lisä-, täydennys- ja toimitilarakentamiseen sekä uusien yritys- ja asuinalueiden kehittämiseen kasvukeskuksissa.

Täydennysrakentamiseen liittyvissä hankkeissa Lapti tekee tiivistä yhteistyötä myös asuntoyhtiöiden ja isännöitsijöiden kanssa. Lapti vastaa rakentamisen lisäksi siitä, että uusi hanke on teknisesti toteuttamiskelpoinen ja taloudellisesti kannattava. Suunnitelmien tekeminen ja ennusteiden on kuitenkin ruuhkautuneiden ja hitaiden kaavoitusprosessien vuoksi alati haastavampaa.

Sujuvammilla kaavoitusprosesseilla isot säästöt

Hankkeiden käynnistämistä ja ennakkoarviointia hankaloittaa myös se, että paikkakuntakohtaiset erot kaavoitusprosesseissa ovat todella suuria. Lindforsin mukaan hanke, jonka kaavoitukseen saattaa esimerkiksi pk-seudulla hukkaantua vuosia, voi edetä jossain maakuntakaupungissa jopa puolet nopeammin.

Hankekehitysjohtajan mukaan yksi keskeinen jarru on se, että kaavoituksessa takerrutaan heti alkumetreillä liikaa yksityiskohtiin. Samalla hankkeen toteutusaikataulu venyy heti alkumetreillä ja sen myötä hukataan myös markkinoinnin kannalta tärkeää etsikkoaikaa. Suurimpana esteenä on kaupunkisuunnittelun resurssit, joita pitäisi lisätä merkittävästi vastaamaan kaupunkiseudun kasvua. Hankkeet voidaan saada liikkeelle ja valmiiksi jopa vuosia nykyistä nopeammin sujuvoittamalla ja järkevöittämällä etenkin täydennysrakentamiseen liittyviä kaavoitusprosesseja.

Laptilta koko kehityspaketti avaimet käteen-palveluna

Laptin rakentaman palvelukokonaisuuden ja ammattilaisverkoston avulla kiinteistökehitys- ja maankäyttöhankkeet etenevät sujuvasti ja suunnitelmien mukaan suunnittelupöydiltä toteutukseen saakka. Palvelu sisältää kaikki suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat asiantuntijapalvelut, maankäyttö ja arkkitehtisuunnittelun, hankkeiden rahoituksen sekä myynnin ja vuokrauksen eteenpäin.

Laptilla on merkittävä määrä yhdyskuntasuunnitteluun liittyvää kokemusta. Hankkeiden suunnittelussa panostetaan erityisesti kaupunkisuunnittelullisten lähtökohtien huomioimiseen ja rakennusten sovittamiseen kaupunkiympäristöön. Alusta asti huolella suunnitellut hankkeet etenevät nopeasti säästäen aikaa ja kustannuksia puolin ja toisin.

Tuoreita esimerkkejä yhtiön kiinteistökehityskohteista ovat muun muassa Kuopion Asemanseutu, Espoon Suurpellon palvelukeskus sekä Vantaan Tikkuraitti, jossa vanhan asuin- ja liikerakennuksen tilalle rakennetaan 205 uutta asuntoa ja liiketiloja.