Kaurialan koulun rakentaminen käynnistyy Hämeenlinnassa

Uutinen / 12.4.2021

Lapti käynnistää Kaurialan koulun rakentamisen Hämeenlinnassa. Kouluun tulee tilat 450 yläkoulun ja erityisryhmien oppilaalle. Koulu on suunniteltu tietomallintamalla ja rakennuttajalle sekä käyttäjille järjestetään mahdollisuus tutustua mallitiloihin virtuaalisesti VR-lasien avulla. Suunnittelu on edennyt Laptin johdolla tiiviissä yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin edustajien ja koulun henkilöstön kanssa. Suunnitelman mukaan Kaurialan koulun rakentaminen käynnistyy huhtikuussa maansiirtotöillä ja koulu valmistuu vuoden 2022 lopussa. Koulu rakennetaan KVR-urakkana, jossa Lapti vastaa koulun suunnittelusta ja rakentamisesta.

Kaurialan koulun suunnittelu on toteutettu tietomallinnusta hyödyntäen, jolloin eri suunnitteluosiota, tilaratkaisuja ja vaihtoehtoisia toteutusmahdollisuuksia on voitu tarkastella 3D-ympäristössä jo ennen rakentamista.

3D-tietomalli on helpottanut tulevan koulun tilojen hahmottamista ja vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailua aivan suunnittelun alkuvaiheesta lähtien. Olemme iloisia hankkeen ripeästä etenemisestä hyvässä yhteistyössä urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa, kertoo rakennuttajapäällikkö Janne Lappalainen Hämeenlinnan kaupungilta.

Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut toiminnassaan UNICEFin myöntämän lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen, joka näkyy lasten ja nuorten osallistuttamisessa heitä koskevissa hankkeissa. Kaurialan koulun oppilaat osallistuivat pihalle tulevien toimintojen suunnitteluun. Pidettyjen työpajojen tuloksena koulun pihalle tulee mm. parkour-rata, fitnesspark sekä pingispöytiä. Koulun piha-alueet toimivat niin oppimisympäristönä koulupäivän aikana kuin kannustavat lapsia ja nuoria liikkumiseen iltaisin ja viikonloppuisin.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa eri käyttäjäryhmien kanssa pidettiin yhteisiä käyttäjäpalavereita, joilla kartoitettiin heidän toiveitaan. Olemme tyytyväisiä, miten urakoitsija on ottanut muutokset huomioon. Esimerkiksi oppilaiden toivomien kuntoilulaitteiden määrä toteutetaan suunniteltua laajempana kokonaisuutena, sanoo rakennuttajainsinööri Jukka Heikinmäki Hämeenlinnan kaupungilta.

Kaurialan koulun rakentamista voi seurata tarkemmin Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla, jossa hanketietojen ja arkkitehtikuvien lisäksi on katsottavissa raksakameran välittämää kuvaa rakentamisen edistymisestä, vinkkaa Heikinmäki.

Rakennusaikaiselle kosteuden- ja pölynhallinnalle laatumittarit

Kaurialan koulun työmaalla käytetään Kuivaketju10:n mukaista toimintamallia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota kosteudenhallintaan. Kosteudenhallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. Tällöin mm. ulkovaipan vaurioitumiselle alttiit rakennustyöt suoritetaan kiinteän sääsuojan alla.

Rakennusaikana kiinnitetään myös erityistä huomiota pölyn syntymisen ja leviämisen estämiseen. Työt rakennuksen sisällä etenevät lohkoittain ja ne toteutetaan P1-puhtausluokan vaatimuksia noudattaen.

Kaurialan koulun rakentamisessa noudatetaan kosteudenhallinnan Kuivaketju10-toimintamallia sekä P1-puhtausluokan vaatimuksia, joiden avulla pyritään varmistamaan rakentamisen laatu koko hankkeen ajan. Rakennustöiden valmistuttua Kaurialan koulun oppilaita ja opettajia odottavat joustavat ja muunneltavat tilat ja oppimisympäristöt, toteaa Laptin Pirkanmaan alueen tuotantojohtaja Tapio Rantala.