Kaurialan koulun suunnittelu on valmis ja tietomallinnettu

Uutinen / 13.9.2021

Hämeenlinnassa rakenteilla olevan Kaurialan koulun suunnitteluvaihe on saatettu päätökseen. Hankkeen suunnittelussa käyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan paljon tilojen suunnitteluratkaisuihin. Eri käyttäjäryhmien kanssa on pidetty työpajoja, joissa suunnitteluratkaisuja on muokattu eri käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Koulu tietomallinnettiin, jonka avulla opettajat ja oppilaat ovat voineet tutustua mallitiloihin virtuaalisesti. Tilasuunnittelussa on huomioitu nykyisen opetussuunnitelman mukaiset tilavaatimukset sekä koulun tilojen käyttö iltaisin ja viikonloppuisin.

Kaurialan koulun tilat on järjestelty rakennuksen sydänosassa sijaitsevan monitoimi- ja ruokailutilan ympärille, josta opinportaat yhdistävät eri kerroksia

Kaurialan koulun suunnittelu on toteutettu tietomallinnusta hyödyntäen, jolloin tiloja sekä vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja on voitu tarkastella 3d-ympäristössä ja kehittää yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Tietomallinnuksen avulla mallitiloja on ollut mahdollista katsoa virtuaalisesti. Suunnittelun loppuvaiheessa pidetyssä mallikatselmuksessa tilaaja ja käyttäjien edustajat ovat voineen tarkastaa, että tilat täyttävät toiminnalliset tavoitteet.

Olemme hyvin tyytyväisiä, miten Kaurialan koulun suunnittelu on edennyt. Suunnitelmat vastaavat erittäin hyvin koululle asetettuja toiminnallisia tavoitteita sekä suunnittelu on edennyt aikataulussa. kertoo rakennuttajainsinööri Jukka Heikinmäki Hämeenlinnan kaupungilta.

Tietomallinnus on helpottanut suunnitelmien yhteensovittamista sekä vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen vertailua. Mallitilojen läpikäynti 3D-ympäristössä on helpottanut huomattavasti tilojen ja suunnitteluratkaisujen katselmointia. Olemme vieneet mallitilojen osalta mallinnuksen jopa niinkin pitkälle, että luokkiin pääsee kävelemään virtuaalilasit päässä jo nyt.”, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Opetustilojen suunnittelun lähtökohtana tilojen muunneltavuus

Nykyisessä opetussuunnitelmassa korostuu muun muassa yhteisopettajuus ja laaja-alainen oppiminen. Nämä edellyttävät helposti muunneltavia ja luontevaan yhteistyöhön kannustavia tiloja. Kaurialan koulun tilat on suunniteltu vastaamaan näihin tarpeisiin. Tilat on järjestelty rakennuksen sydänosassa sijaitsevan monitoimi- ja ruokailutilan ympärille, josta opinportaat yhdistävät eri kerroksia. Tämä tukee Kaurialan koulun yhteisöllisyyttä ja kannustaa vuorovaikutukseen. Oppimista voidaan laajentaa myös luokan ulkopuolelle esimerkiksi aulaan tai piha-alueelle. Eri toimintojen sijoittelu on harkittu tarkkaan sekä sujuvan arjen että iltakäytön kannalta.

Koululaiset mukana ulkotilojen suunnittelussa ja valinnoissa

Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut toiminnassaan UNICEFin myöntämään lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen, joka näkyy lasten ja nuorten osallistuttamisessa heitä koskevissa hankkeissa. Kaurialan koulun oppilaat ovat osallistuneet pihalle tulevien toimintojen suunnitteluun.

Jatkosuunnitelmissa on oppilaiden osallistaminen koulun ympäristötaiteen suunnitteluun ja kuvavalintoihin. Koulun julkisivuun tulee koulun logo sekä heijastettava valotaideteos. Sisätilojen seinille tulee lukuisa määrä akustiikkalevyjä, joiden kuvapinnoille tulee koulun valitsemia teema-aiheita.