Kohti 0-tapaturmaa

Blogi / 16.2.2022

Rakennusalalla työturvallisuus työmaalla on kaikkien yhteinen asia. Olemme Laptilla tehneet useiden vuosien ajan työtä työturvallisuuden kehittämiseksi ja tämä työ on tuonut positiivisia tuloksia. Työturvallisuushavaintojen määrä on noussut yli 900 % neljän vuoden aikana ja tapaturmataajuutemme on samalla laskenut yli neljästäkymmenestä 6,68 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden, kun rakennusalan tapaturmataajuus on noin 60. Yhteinen työturvallisuustyö henkilöstön kanssa jatkuu kohti tapaturmatonta työpaikkaa. 

Turvallisuushavainnot ovat tärkeä osa työmaan turvallisuusjohtamista

Yrityksissä ja niillä työpaikoilla, joissa turvallisuushavaintojen tekeminen on osa päivittäistä tekemistä, on tapaturmien määrä vähentynyt.  Turvallisuushavaintojen tekemisen tulee olla helppoa ja läpinäkyvää, jotta henkilöstö alkaa niitä tekemään. Turvallisuushavainnoista tiedottaminen on parantanut työntekijöiden tietoisuutta ja opastanut havaitsemaan riskipaikkoja. Jokainen havaittu ja korjattu havainto poistaa tapaturmanriskiä työmaalta.

Turvallisuushavaintojen tekeminen turva-app-ohjelmalla valokuvin on tullut työnjohdolle arkipäiväiseksi työkaluksi. Asentajien, rakennustyöntekijöiden ja urakoitsijoiden määrä kasvaa turva-appin käyttäjinä ja tämä lisää havaintoja tekeviä silmäpareja työmailla. Työntekijät ovat kertoneet tehtyjen havaintojen korjauksien nopeus on ollut paras palkinto havainnon tekemisestä.

Mittauksissa esiin tulleiden puutteiden systemaattinen korjaaminen ja havainnoista tiedottaminen ovat rutinoituneet yrityksessämme.

Tärkeätä on, että kaikki työmaan vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot käsitellään avoimesti työmaan henkilöstön kanssa esim. viikkopalavereissa tai työmaan infotv:ssä. Turvallisuushavainnot voivat olla myös positiivisia, joilla saadaan hyviä käytäntöjä jalkautettua yrityksessä, positiivisista havainnoista tiedotetaan myös urakoitsijaa. Vuonna 2021 kaikista tehdyistä turvallisuushavainnoista  44,4 %  oli positiivisia, esimerkiksi työmaan hyvä pölynhallinta ja pölyävien töiden osastointi tai kulkuteiden valaistus.

Työturvallisuuden tasoa mitataan viikoittain tehtävillä mittauksilla

Työmaillamme tehdään kerran viikossa TR (talonrakennus)-mittaus, jonka avulla saadaan helposti selville turvallisuuden taso prosenttilukuna. Saatua prosenttilukuakin tärkeämpää on korjata mittauksessa havaitut puutteet määräajassa, silloin työmaa on 100 % kunnossa. Mittauksissa käytetään myös ulkopuolista kalibrointia ja työmaiden ristiin mittauksia. Mittaukset mitataan TR-mittauskriteerien mukaan havainnoiden eri osa-alueet kuten

  • työskentely
  • telineet, kulkusillat ja tikkaat
  • koneet ja välineet
  • putoamissuojaus
  • sähkö ja valaistus
  • järjestys
  • pölyisyys

TR-mittauksen tulostavoitteemme on 94 % ja putoamissuojauksen osalta 100 % oikein. Vakavat puutteet korjataan heti, muut viimeistään 2 päivän kuluessa.

Liity mukaan rakentamisen voittajajoukkueeseen. 

Laptilla pääset rakentamaan hyvän elämän puitteita itsellesi ja muille.

Lue lisää ura.lapti.fi