KYS Uusi Sydän 2025 -työmaa palkittiin Vuoden työmaana

Uutinen / 5.12.2019

KYS Uusi Sydän 2025 -työmaa palkittiin Rakennuslehden Vuoden Työmaa 2019 -kilpailussa ykköspalkinnolla. Työmaata arvioitaessa raatia miellytti hankkeessa käyttäjien ja tilaajien tyytyväisyys yhteistoiminnan ja tiedottamisen sujumiseen, työmaan hyvä yhteishenki, työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden arvostus ja kuuntelu, halu oppia, erinomainen siisteys ja pölynhallinta sekä hyvä työturvallisuus. Raadin mukaan työmaalla kosteudenhallinta on hoidettu erinomaisesti. Allianssina toteutettavan KYS Uusi Sydän 2025 -hankkeen ensimmäisen vaiheen päätoteuttaja on Rakennusliike Lapti Oy.

Arvostettu Vuoden työmaa -palkinto

Vuoden työmaa -kilpailua on järjestetty vuodesta 1986. Työmaakilpailun tavoitteena on paitsi nostaa työmaahenkilöstön arvostusta myös parantaa koko alan osaamista. Kilpailulla etsitään parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan tai tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle.

Vuoden työmaa -palkinnon on aiemmin saanut mm. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistushanke ja Triplan kauppakeskustyömaa.

Asiantuntijaraatiin kuuluivat Juha-Matti Junnonen Tampereen teknillisestä yliopistosta, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Matti Kruus Indeprosta, Juhani Karhu A-Insinööreistä sekä puheenjohtajana Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:stä.

Laptin Itä-Suomen tuotantojohtaja Jussi Heikkilä kertoi Rakennuslehden Vuoden työmaa -julkistustilaisuudessa pitämässään kiitospuheessa Vuoden työmaa -palkinnon olevan työmaalle ja koko yritykselle merkittävä tunnustus. Kiitos kuuluu tilaajalle, kaikille tekijöille ja yhteistyökumppaneille.

Heikkilän mukaan allianssina toteutettava hanke haastaa projektin kaikkia osapuolia Lean-ajattelun mukaiseen jatkuvaan kehittymiseen ja avoimeen tiedon jakamiseen koko hankkeen ajan. Se myös palkitsee yhteisinä onnistumisina ja uusina innovaatioina sekä tuo kustannustehokkuutta kaikkiin projektin vaiheisiin.

Hyvä työilmapiiri

Allianssin vaatimaa toimintatapaa harjoiteltiin työpajoissa jo ennen hankkeen käynnistymistä. Avain asemassa hankkeen eteenpäin viemisessä ovat olleet päivittäinen työskentely ryhmätyöskentelytilassa ja aikatauluseinän käyttäminen.  Hyvän työilmapiirin rakentamisessa on tärkeää yhteisen tavoitteen lisäksi myös työmaahenkilöstön hyvä asenne, koko ryhmän vahvuuksien hyödyntäminen sekä yhteisten pelisääntöjen noudattaminen mm. työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Hankemuotona allianssi mahdollistaa entistä paremman yhteistyön kaikkien osapuolten välillä. Hankkeen onnistuminen edellyttää työmaajohdolta oikea aikaista kommunikaatiota ja jatkuvaa palautteen keräämistä ja hyödyntämistä niin työmaan sisällä kuin tilaajan edustajien ja toimivan sairaalan eri osastojen henkilöstön kesken.

Hankkeen työpäällikkö Pentti Leskinen pitää työmaan hyvää henkeä merkkinä työmaan onnistuneesta johtamisesta, joka lähtee yhdessä tekemisestä ja ihmisten kuuntelusta.

Työmaahenkilöstölle iso kiitos hyvästä asenteesta ja sitoutumisesta huolella rakentamiseen. Meille kaikille tämä on merkittävä tunnustus. On hienoa olla mukana tällaisella työmaalla. Omalle yli 40 vuotta kestäneelle rakentajauralleni nyt saatu palkinto on piste i:n päälle, iloitsee Leskinen.

Logistiikan haasteet arjessa

KYS Uusi Sydän 2025 -työmaa sijaitsee toimivan sairaalan sisäpihalla. Rakenteilla oleva 12-kerroksinen rakennus on kolmelta sivulta kiinni nykyisissä rakennuksissa. Sisäpihalle pääsee ajamaan yhdestä porttikongista, jonka kautta kulkee niin työmaan tarvitsema liikenne kuin sairaalan oma liikenne.

Työmaalogistiikalle tämä on tuonut haasteita, koska varastointitilaa on niukalti tarjolla. Sisäpihalla työmaan käytössä on ainoastaan reilun omakotitalon kokoinen alue. Tästä syystä pääosa rakennusmateriaaleista mm. betoniset seinäelementit on nostettu toimivan sairaalarakennuksen yli.

Ahdas toimintaympäristö ja logistiset haasteet vaativat tarkkaa etukäteissuunnittelua, tavaratoimitusten ja työvaiheiden aikataulujen täsmällistä noudattamista, toteaa Leskinen.

 

TIETOLAATIKKO:

KYS Uusi Sydän 2025 -hanke

KYS Uusi Sydän 2025 -hankkeessa uudisrakennetaan ja peruskorjataan vuosina 2018-2025 Puijon sairaalan vanhimmat rakennusosat. Vanhan vuodeosastotornin yhteyteen rakennetaan 12-kerroksinen uudisrakennus, johon sijoittuu poliklinikkatiloja ja seitsemään kerrokseen vuodeosastoja. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat mm. sydäntoimenpide- ja kuvantamisen tilat. Vuodeosastoille tulee noin 400 sairaansijaa, joista valtaosa on yhden hengen huoneita. Uudistamisohjelma toteutetaan neljässä vaiheessa, josta ensimmäinen vaihe valmistuu tammikuussa 2020. Hankkeen kustannusarvio on 164 miljoonaa euroa.

Rakennuttaja: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Päätoteuttaja: Rakennusliike Lapti Oy

Uusi Sydän -allianssin suunnittelijoina toimivat:

Arkkitehtisuunnittelu: Raami Arkkitehdit Oy (21.3.2018 asti nimellä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy), Arkkitehdit Kontukoski Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Geo-suunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Sähkösuunnittelu: Granlund Kuopio Oy
LVI-suunnittelu: Granlund Kuopio Oy

Hankkeen parhaaksi -suunnittelijat:

Palotekninen suunnittelu: Palotekninen insinööritoimisto M. Kauriala Oy
Sprinklerisuunnittelu: Granlund Tampere Oy
Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu: Saircon Oy

Aliallianssiosapuolet:

Sähkötyöt ja -hankinnat: Caverion Oy
Ilmanvaihto- ja putkityöt ja -hankinnat: Are Oy
Rakennusautomaatiotyöt ja -hankinnat: Siemens Osakeyhtiö