Lapti jatkoi kannattavaa kasvuaan

Uutinen / 11.3.2020

Rakennusliike Lapti -konsernin liikevaihto vuonna 2019 kasvoi 19,5 % ja oli 339,6 miljoonaa euroa (284,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2018). Konsernin liiketulos oli konsernin historian euromääräisesti suurin 26,3 miljoonaa euroa (17,0 miljoonaa euroa) eli 7,7 % (6,0 %) liikevaihdosta. Hyvän tuloksen myötä konsernin vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste kehittyi positiivisesti ja nousi 47,8 %:n (36,6 %) tasolle. Tilikauden päättyessä konsernissa työskenteli 613 henkilöä. Konserniin kuului tilikaudella 2019 emoyhtiö Rakennusliike Lapti Oy ja tytäryhtiö Laptitec Oy, jonka koko osakekanta myytiin 31.12.2019.

Laptin ydinliiketoimintaa on asuntojen uudisrakentaminen Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Merkittävin osa Laptin rakentamista asunnoista toteutetaan perustajaurakointina kuluttajille, minkä lisäksi Lapti rakentaa asuntoja muun muassa asuntorakennuttajien ja sijoittajien tarpeisiin. Tilikauden päättyessä Laptilla oli rakenteilla 1253 (921) perustajaurakointina toteutettavaa asuntoa. Asuntojen kysyntätilanne on säilynyt hyvänä ja tilikauden päättyessä myymättä oli 49 (42) valmista asuntoa.

Laptin palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi päivähoito- ja hoivakiinteistöjen, liike- ja toimitilojen sekä koulujen ja terveydenhuoltokiinteistöjen rakentaminen. Tilikaudella 2019 merkittävimpiä toimitilahankkeita olivat Kuopion Portti ja Oulun Limingantullin Veturi. Sairaalarakentamisen osuus Laptin liikevaihdosta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tällä hetkellä Lapti toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Uusi Sydän -vuosille 2018-2025 ajoittuvan allianssihankkeen päätoteuttajana.

Tilikausi 2019 oli Rakennusliike Lapti -konsernille erittäin hyvä kautta linjan. Onnistuimme jatkamaan kannattavaa kasvuamme ja teimme konsernin historiassa euromääräisesti parhaan tuloksen, vaikka epävarmuus toimialalla ja markkinoilla lisääntyi merkittävästi. Iso kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu sitoutuneelle ja osaavalle henkilöstöllemme. Olemme onnistuneet toimimaan sloganimme ”Rakennamme huolella” mukaisesti keskittyen hyvään ja laadukkaaseen tekemiseen, kertoo toimitusjohtaja Timo Pekkarinen.

Toimintaympäristö ja näkymät vuodelle 2020

Rakentamisen toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus kasvoi vuonna 2019, mikä on näkynyt toimialalla muun muassa rakentajien varovaisuuden lisääntymisenä ja rakennuslupien määrän pienentymisenä useissa rakennustyypeissä. Rakentamisen lupakehitys vaikuttaa viiveellä uusien kohteiden käynnistymisiin ja sitä kautta valmistuvien asuntojen määrän pienentymiseen tulevaisuudessa. Toisaalta, asuntomarkkinoilla vire on säilynyt edelleen hyvänä ja asuntokauppa on ollut vilkasta eri kohderyhmissä. Taloyhtiölainoihin liittyvä julkinen keskustelu ei ole merkittävästi hidastunut asuntokaupan virettä, mutta rahalaitosten keskuudessa varovaisuus taloyhtiöiden rahoittamisessa on kuitenkin selvästi lisääntynyt ja hankkeiden rahoittamiseksi rakentajalta vaaditaan hyvää taloudellista suorituskykyä.

Rakennusliike Lapti -konsernin näkymät vuodelle 2020 ovat positiiviset. Konsernin toiminnan volyymin odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvänä.

Strategiassamme määritellyt pitkän aikavälin kasvuajurit ja megatrendit kuten kaupungistuminen, väestön ja rakennuskannan ikääntyminen sekä kestävä kehitys jatkavat voimistumistaan. Pyrimme hyödyntämään markkinatilanteen tarjoamat mahdollisuudet investoimalla muun muassa uusiin rakennuspaikkoihin kasvukeskuksissa, jatkaa Pekkarinen.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Timo Pekkarinen
Toimitusjohtaja, Rakennusliike Lapti Oy
puh. 040 544 9245
timo.pekkarinen@lapti.fi

Rakennusliike Lapti -konserni lyhyesti
Lapti on yksi kannattavimmista rakennusalan toimijoista Suomessa. Lapti keskittyy toiminnassaan kohtuuhintaisten asuntojen uudisrakentamiseen Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Laptin palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi laadukkaiden päivähoito- ja hoivakiinteistöjen, liike- ja toimitilojen sekä koulujen ja terveydenhuoltokiinteistöjen rakentaminen maanlaajuisesti. Rakennusliike Lapti -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2019 n. 340 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä yli 600 henkilöä. Rakennusliike Lapti -konsernin emoyhtiö on Rakennusliike Lapti Oy. Rakennusliike Lapti -konserni on osa Lapti Group -konsernia. www.lapti.fi

Rakennamme huolella hyvän elämän puitteet.