Lapti laajentaa vuokramallilla kuntien päiväkotien ja koulujen hankinta- ja rahoitusvaihtoehtoja

Uutinen / 1.11.2018

Lapti rakentaa vuokramallilla Kuopion kaupungille viisiryhmäisen päiväkodin, jonka tiloissa voidaan tarjota myös avoimen varhaiskasvatuksen palveluita ja monitoimisalia voidaan käyttää iltaisin.

Lapti tuo markkinoille erityisesti kunta-alalle suunnatun vuokramallin perinteisten hanke- ja rahoitusvaihtoehtojen rinnalle täydentämään päiväkotien hankintavaihtoehtoja. Vuokramallissa Lapti rakentaa kunnan tai kaupungin kanssa yhteistyössä alueelle uuden päiväkodin tai koulun, jonka kunta vuokraa käyttöönsä. Laptin vuokramalli mahdollistaa kunnan tarpeita vastaavien uusien ja monikäyttöisten tilojen rakentamisen sitomatta kunnan omia resursseja kiinteistöinvestointeihin.

Tiukkenevassa kuntataloudessa kuntien mahdollisuudet investoida uusiin rakennuksiin ovat supistuneet. Useassa kunnassa päiväkoti-ikäiset lapset ovat väistötiloissa, joiden tilat eivät vastaa päivittäisen toiminnan tarpeita. Lasten ruokailu- ja ulkoilumahdollisuudet saattavat olla rajallisia ja henkilöstöltä voi puuttua yhteiset tauko- ja sosiaalitilat. Kunnan näkökulmasta Laptin vuokramalli tuo toimintaan joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Uuteen päiväkotiin voidaan yhdistää useammassa väistötilapisteessä tuotetut palvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Rakennusliike Lapti Oy:n toimitusjohtaja Raimo Pesolan mukaan Laptin vuokramalli tuo kuntatalouteen joustoa ja ennakoitavuutta sitomatta kunnan resursseja kiinteistöinvestointeihin. Kunta saa Laptin huolella rakentamat uudet tilat, jotka ovat terveelliset ja turvalliset.

Joustava ja käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu

Vuokrapäiväkodin uudet tilat suunnitellaan yhteistyössä kunnan kanssa, jotta ne vastaavat käyttäjien tarpeita. Tilasuunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys sekä soveltuvuus pienryhmätyöskentelyyn. Jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan mahdollisuus myös yhteistilojen ja monitoimisalien ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Laptin päivä- ja hoivarakentamisen liiketoimintapäällikkö Mikko Lohi painottaa joustavan ja käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun tärkeyttä. Hänen mukaansa hyvin suunnitellussa ja rakennetussa päiväkodissa viihtyvät sekä lapset että henkilökunta. Laptin tilaratkaisut tarjoavat lapsille onnistuneen hoitopäivän ja henkilökunnalle viihtyisän työympäristön.  Lapti on rakentanut jo noin 10 000 lapselle päivähoitopaikan.

Lue lisää Laptin palvelutilarakentamisesta.

Jaa uutinen.