Lapti tukee kasvuaan uudella konsernirakenteella – kaikki liiketoiminnot uuteen Lapti Groupiin

Uutinen / 1.2.2018

Suomen nopeimmin kasvaviin rakentajiin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy erkanee Kastelli Group ‑konsernista. Vuodenvaihteessa 2017–2018 Kastelli Group Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi, jotka ovat Kastelli Group Oy ja Lapti Group Oy. Jakautumisen jälkeen Lapti Group -konserniin kuuluvat Rakennusliike Lapti Oy:n lisäksi myös talotekniikkayhtiöt Terawatt Oy ja Nuotek Oy, jotka on tarkoitus sulauttaa vuonna 2018 yhdeksi yhtiöksi. Talotekniikkayhtiö toimii Laptitec nimellä, ja se tarjoaa talotekniikkaratkaisuja Laptin kohteisiin sekä muille rakennusalan toimijoille.

Uuden Lapti Group Oy:n toimitusjohtajana toimii 1.1.2018 alkaen Timo Pekkarinen, joka on aiemmin toiminut Rakennusliike Lapti Oy:n toimitusjohtajana useita vuosia. Pekkarinen toimii myös Kastelli Group Oy:n toimitusjohtajana. Lapti Groupin tytäryhtiöiden toimitusjohtajina toimivat Rakennusliike Lapti Oy:ssa  Raimo Pesola ja Laptitec Oy:ssa Jussi Holma.

Kastelli Group -konsernissa toteutettiin vuoden 2017 aikana Pekkarisen johdolla jakautumiseen johtanut strategiaprosessi, jonka yhteydessä tarkasteltiin konserniyhtiöiden liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia sekä tarkoituksenmukaista yhtiörakennetta. Strategiatyön aikana todettiin, että liiketoiminnan kehittämisen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen näkökulmasta Kastelli Group -konserni kannattaa jakaa kahteen kokonaisuuteen:  Rakennusliike Laptin liiketoimintaan ja talotekniikkana sekä toisaalta Kastellin pientaloliiketoimintaan erillisinä kokonaisuuksina.  Näin pystytään tukemaan kummankin liiketoiminnan kehittämistä tehokkaimmin etenkin, kun yhdessä konsernissa toimimisesta ei ollut nähtävissä merkittävää synergiaetua.

Laptin liikevaihto on yli kymmenkertaistunut vuodesta 2010, ja vuonna 2017 saavutti uuden konsernirakenteen mukaisesti laskettuna noin 220 miljoonan euron liikevaihdon. Kasvumme on myös ollut kannattavaa. Uuden Lapti Groupin päätavoitteena on lunastaa huomattava kasvupotentiaali, joka liittyy kotien ja palvelutilojen kuten päivä- ja hoivakotien sekä sairaaloiden rakentamiseen. Uuden konsernirakenteen arvioidaan tukevan parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteen saavuttamista”, kertoo Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja Timo Pekkarinen.

Uskomme myös, että tarjoamalla Laptin koko osaamisen skaalan yhden palveluntarjoajan periaatteella –  kiinteistökehityksestä rakentamisen kautta talotekniikkaan – parannamme mahdollisuuksiamme entistäkin isompiin urakoihin tulevaisuudessa”, Pekkarinen päättää.

Toiminta uuden organisaation mukaisesti on käynnistynyt vuoden 2018 alusta alkaen.