Laptin kannattava kasvu jatkuu

Uutinen / 16.4.2019

Rakennusliike Lapti Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 284,1 (227,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 24,8 %. Konsernin liiketulos oli 17,0 (17,4) miljoonaa euroa eli 6,0 % (7,6 %) liikevaihdosta. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste säilyi hyvällä tasolla ollen 36,6 % (34,8 %). Vuoden lopussa konsernissa työskenteli 741 henkilöä.  Rakennusliike Lapti Oy -konserniin kuuluu Rakennusliike Lapti Oy ja tytäryhtiö Laptitec Oy ja se on osa Lapti Group Oy -konsernia.

Rakennusliike Lapti Oy:n toimitusjohtajan Raimo Pesolan mukaan Lapti jatkoi tilikaudella 2018 toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä ja kannattavaa kasvua suunnitelmien mukaisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi erityisesti asuntorakentamisen volyymin kasvun myötä. Tilikaudella valmistui ja luovutettiin yhteensä 786 (424) ja tilikauden päättyessä Laptilla oli rakenteilla 921 (842) omaperusteista asuntoa Suomen nopeimmin kasvavissa kasvukeskuksissa.

Tilikauden päättyessä konsernin tilauskanta oli ennätyksellisen korkea, noin 271 miljoonaa euroa. Lapti odottaa kannattavan kasvun jatkuvan myös vuonna 2019.

Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja Timo Pekkarinen pitää saavutettua taloudellista tulosta erittäin hyvänä ottaen huomioon tilikauden aikana lisääntyneen epävarmuuden rakentamisen ja asuntomarkkinoiden toimintaympäristössä. 

Lapti on yksi alan kannattavimmista ja vakavaraisimmista toimijoista. Vahva taseemme antaa reagointikykyä mielenkiintoisessa suhdannetilanteessa ja mahdollistaa myös investoinnit uusiin rakennuspaikkoihin.” jatkaa Lapti Group Oy -konsernin toimitusjohtaja Timo Pekkarinen.