Laptin työturvallisuus jatkaa kehitystään oikeaan suuntaan – vuonna 2022 jälleen uusi tapaturmataajuus- ja turvallisuushavaintoennätys

Uutinen / 22.2.2023

Työturvallisuus työmaalla on kaikkien yhteinen asia. Olemme Laptilla tehneet useiden vuosien ajan työtä työturvallisuuden eteen, ja olemme saavuttaneet turvallisuuden kehityksessä ja tuloksissa vahvan ja hyvän suunnan: sekä turvallisuushavaintojen että tapaturmataajuuden osalta teimme vuonna 2022 jälleen uudet ennätykset.

”Työturvallisuus on aivan kaikkien asia – se tulee yhdessä tekemällä. Olemme Laptilla onnistuneet luomaan turvallisuusilmapiirin, jossa turvallisuusasioihin on kaikkien oikeus ja velvollisuus puuttua. Hyödynnämme oppimaamme ja pyrimme jatkuvasti kehittymään pitääksemme työmaamme turvallisina, tapaturmataajuuden matalana ja turvallisuushavaintojen määrän korkeana jatkossakin”, kuvailee Laptin turvallisuudesta ja toiminnan kehityksestä vastaava johtaja Jukka Moilanen.

Turvallisuushavainnot

Havaintojen tekeminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa. Jokainen korjattu turvallisuushavainto poistaa riskiä työmaalta, ja havaintoja tekemällä opimme havaitsemaan työturvallisuuteen vaikuttavia asioita työympäristöstämme.

Työmaillamme tehtiin vuonna 2022 yhteensä 8 682 turvallisuushavaintoa.

Tapaturmataajuus

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, ja jokaisella työmaillamme työskentelevällä on oikeus päästä joka päivä terveenä kotiin.

Pitkäjänteinen työturvallisuuden kehittäminen toi jälleen positiivisia tuloksia vuonna 2022: onnistuimme parantamaan edelleen edellisvuotista alhaista tapaturmataajuutta 5,79 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden.

MVR- ja TR-mittaus

Arvioimme MVR- ja TR-mittausten avulla työmaidemme turvallisuutta. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet pölynhallintaan ja siisteyteen, mikä näkyy turvallisempana ja viihtyisämpänä paikkana työskennellä. Olemme onnistuneesti vakiinnuttaneet työmaillamme mittausten tekemisen ja korjaavien toimenpiteiden hallitsemisen. Kun korjaamista vaativat toimenpiteet on tehty, työmaa on 100 % kunnossa.

MVR- ja TR-mittausten keskiarvo vuonna 2022 oli 95,91 % (tavoite 94 %).

Tavoitteena 0 tapaturmaa

Panostamme voimakkaasti työturvallisuuteen, ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Jokaisella työmaillamme työskentelevällä on oikeus päästä joka päivä terveenä kotiin. Edistämme työturvallisuutta säännöllisillä työturvallisuuskoulutuksilla, kattavalla perehdytyksellä, laadukkailla suojavarusteilla sekä laadukkaalla työmaiden johtamisella. Työmailla laaditaan asianmukaiset työturvallisuussuunnitelmat sekä huolehditaan TR-mittausten ja turvallisuushavaintojen tekemisestä osana työturvallisuuden jatkuvaa varmistamista.