Opiskelijatornitalo UNOn työmaa Oulussa julistautui Suomen siisteimmäksi työmaaksi

Uutinen / 8.5.2023

Oulussa rakennetaan poikkeuksellista kohdetta. Kaupungin uudeksi maamerkiksi kohoaa Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön opiskelijatornitalo UNO, josta tulee 16-kerroksinen ja 53,4 metrin korkuinen eli Oulun 3. korkein asuinkerrostalo. Ainutlaatuinen UNO on myös sisältä: asukkaat pääsevät nauttimaan puhtaasta sisäilmasta, sillä opiskelijatornitalon puhtausluokka on paras P1, mikä on vielä harvinaista asuinkerrostalolle.

Poikkeuksellinen on tulevan tornitalon työmaakin. Se on julistautunut Suomen siisteimmäksi työmaaksi.

UNOn työmaalla panostetaan siisteyteen poikkeuksellisen kattavasti ja poikkeuksellisessa hengessä. Suomen siisteimmäksi työmaa on saatu paitsi hyödyntämällä työmaalla alan parhaita käytäntöjä, erityisesti tekemällä tavoite siististä työmaasta näkyväksi ja yhteiseksi kaikille työmaalla työskenteleville. Siisti työmaa on turvallinen ja viihtyisä paikka työskennellä. Siisteys takaa myös laadukkaan lopputuloksen.

”Teemme työmaallamme jotain poikkeuksellista, jossa kaikki työmaalla haluavat olla mielellään mukana. Haluamme tuoda Suomen siisteimmän työmaan tavoitteen yhteiseksi ja selkeästi esille, jolloin se muistuttaa meitä joka päivä, kun teemme valintoja työmaalla. Asettamalla tavoitteen itsellemme korkeaksi haastamme itseämme ja koko alaa. Suomen siistein työmaa on terveellinen ja turvallinen tekijöille, rakennukselle ja asukkaille”, kuvailee vastaava työnjohtaja Jaakko Juola UNOn rakentamisesta vastaavasta Rakennusliike Lapti Oy:stä.

”Näemme työmaan siisteydellä suoran yhteyden laatuun ja työturvallisuuteen. Työmaan siisteys ja P1-puhtausluokka takaavat varmuudella tuleville asukkaille puhtaan sisäilman. Meille tilaajana on myös tärkeää, ettei meidän tilaamillamme työmailla tapahdu tapaturmia. Haluamme omalta osaltamme olla ehkäisemässä esimerkiksi pölylle altistumisesta johtuvia rakennusalan ammattitauteja. Tavoite on tietysti, että työntekijät jatkavat terveinä seuraaviin työkohteisiinsa”, kertoo kiinteistöpäällikkö Eerik Junnikkala Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöstä.

Suomen siisteimmällä työmaalla ratkaisevinta on yhteinen tavoite ja asenne

Korkea pistetalo haastaa rakentamista, sillä päällekkäisiä työvaiheita on yhtä aikaa käynnissä paljon. Karkeasti, kun yläkerroksissa rakennetaan vasta väliseiniä, alakerroksissa tehdään jo loppusiivousta. Koko asuntorakentamisen kirjo on käynnissä yhtä aikaa. Kerrosten läpimenoaika on nopea, joten töiden täytyy edetä sujuvasti.

Kun työmaalla kulkee, mikään ei oikein pistä silmään ja oikeastaan se on huomion arvoista. Kulkuväylät ja työpisteet ovat siistejä, eikä missään roiku ylimääräisiä jatkojohtoja, löydy epämääräisiä tarvikekasoja tai näy viimeistelemättömiä töitä.

”Työmaan siisteyden ylläpitämiseksi ei ole keksitty varsinaisesti mitään uutta ratkaisua, vaan kyse on yhteisestä, selkeästä ja näkyvästä tavoitteesta. Tämän ansiosta kohde todella toteutetaan pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelman mukaan ilman erillistä muistutusta ja työmaa on aidosti Suomen siistein”, toteaa Juola.

Työmaan puhtaudenhallinnassa hyödynnetään parhaita käytäntöjä

Opiskelijatornitalo UNOn työmaalla puhtaudenhallinta on huomioitu aivan hankkeen alusta alkaen kattavin suunnitelmin ja resurssein: Työmaa, tilaaja ja puhtaudenhallintakoordinaattori ovat yhteistyössä tehneet tarkan puhtauden- ja pölynhallintasuunnitelman. Näin työmaa on päässyt osallistumaan suunnitelman laadintaan ja sopimaan yhdessä toimenpiteistä alusta alkaen, jolloin suunnitelmaan on helpompi sitoutua ja sen toteuttaminen on sujuvaa.

Korkeassa tornitalossa ahtaalla tontilla on siisteyden ja työturvallisuuden takia tärkeää jättää kaikki ylimääräinen työ pois. Siksi työmaalla hyödynnetään esivalmistusta ja tehdään tilat kerralla niin valmiiksi kuin mahdollista. Tavoitteena on, ettei jälkitöitä tule eikä työntekijän tarvitse palata työpisteelle enää samoissa merkeissä.

Esivalmistus vähentää jälkitöiden, sotkun ja pölyn määrää sekä edesauttaa työturvallisuutta, kun muun muassa korkean riskin valjastyöskentelyä saadaan minimoitua. Esimerkiksi julkisivun sandwich-elementteihin varustetaan maassa sääsuojassa ikkunat, pellitykset, kaiteet ja IV-päätelaitteet. Kun elementit nostetaan valmiina paikoilleen, rakennuksen sisätiloissa on siistiä ja miellyttävä työskentelylämpötila.

Työmaalla siisteyttä ja työturvallisuutta edesauttaa myös käytössä oleva Gridflex-holvimuottijärjestelmä, jonka käyttäminen ja kokoaminen on nopeampaa, turvallisempaa, vähemmän tilaa vievää ja siistimpää kuin perinteisen holvimuotin.

”Työmaamme tunnistaa Suomen siisteimmäksi jokaisesta yksityiskohdasta työmaalla. Työmaallamme on ylivertaiset työskentelyolosuhteet, ja pidämme yhdessä siisteydestä huolta. Työviihtyvyyden lisäksi työturvallisuus paranee, kun esimerkiksi työmaiden yleisimmille tapaturmille, liukastumisille ja kompastumisille, ei ole enää edellytyksiä siistillä työmaalla. Opiskelijatornitalo UNOlle on kovat laatutavoitteet, ja työmaan siisteydellä varmistamme myös laadukkaat kodit ja ilmanlaadun tuleville asukkaille”, summaa Juola.

Opiskelijatornitalo UNO nousee Oulun uudeksi maamerkiksi, ja 16-kerroksiseen tornitaloon tulee reilu 170 opiskelija-asuntoa. UNO yhdistää yksinasumisen ja yhteisöllisyyden ainutlaatuisella tavalla ja tukee opiskelijoiden liikunnallista elämäntapaa. Tornitalo rakennetaan A-Insinöörien kehittämänä yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa PSOAS, rakentajat ja suunnittelijat ovat kehittäneet hanketta alusta asti yhdessä. Rakennustöistä vastaa Rakennusliike Lapti. Rakennustyöt alkoivat elokuussa 2022, ja uudet opiskelijat pääsevät muuttamaan torniin keväällä 2024.