Osana vastuullista rakentamista Ojalan päiväkodin ja koulun mittavien louhintojen murske hyödynnetään tarkasti rakennusmateriaalina

Uutinen / 27.6.2023
Ojalan päiväkodin ja koulun perustusten tieltä louhittiin noin 17 000 kuutiota kalliota eli noin 2 800 kuorma-autolavallisen verran.

Ojalan päiväkodin ja koulun rakennustyömaalla Tampereella on kevään aikana louhittu kalliota huimat 17 000 kuutiota eli noin 2 800 kuorma-autolavallista. Osana vastuullista rakentamista louheeksi muuttunut kallio hyödynnetään tarkasti rakennusmateriaalina sekä Ojalan työmaalla että lähialueen muilla työmailla. Näin vähennetään tarvetta louhia ja tuoda louhetta rakennustarpeiksi muualta tai kuljettaa ylimääräistä louhetta pitkiä matkoja, jolloin kuljetuksista aiheutuvat päästöt eli ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Rakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia koko rakennuksen elinkaaren ajan, mutta niihin pystyy vaikuttamaan hyvällä suunnittelulla. Ojalan päiväkodin ja koulun hiilijalanjälki on pyritty minimoimaan, minkä ansiosta rakennus kuormittaa ilmastoa mahdollisimman vähän.

Osana vastuullista ja ympäristöystävällistä rakentamista on rakennuspaikalla olevan maa-aineksen kuten louheen hyödyntäminen. Kalliosta murskattua kiviainesta hyödynnetään maanrakentamiseen.

”Ojalan päiväkodin ja koulun rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2023 mittavilla louhinnoilla. Uuden rakennuksen perustusten tieltä louhittiin noin 17 000 kuutiota kalliota eli noin 2 800 kuorma-autolavallisen verran”, kertoo työpäällikkö Juha Hautaniemi Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Ojalan työmaalla sijaitsi murksaamo
Kuvassa vasemmalla näkyy työmaalla sijainnut oma murskaamo, jonka avulla louhe saatiin halutun kokoiseksi murskeeksi.

Louhetta omasta maasta

Ojalan päiväkodin ja koulun rakentamiseen tarvitaan mittava määrä louhetta eri muodoissa. Omalla tontilla tehtävien louhintojen ansiosta rakentamiseen tarvittava louhe ja murske saadaan omasta takaa eikä sitä tarvitse louhia tai kuljettaa muualta.

”Työmaalla oli louhetta varten oma murskaamo, jonka avulla louhe saatiin halutun kokoiseksi murskeeksi. Murske on varastoituna tontille ja sitä hyödynnetään monipuolisesti rakentamiseen. Louhetta eri muodoissaan käytetään esimerkiksi perustusten alla, maanvaraisten lattioiden alustäytöissä ja piha- alueen rakennekerroksissa”, kuvailee vastaava työnjohtaja Juhani Luukkonen Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Louhetta ja mursketta varastoidaan työmaalla jatkokäyttöä varten
Louhe ja murske ovat varastoituna työmaalle jatkokäyttöä varten: Etummaisessa kasassa on louhetta, jota käytetään karkeisiin täyttöihin. Taaempana omassa kasassaan on hienompaa mursketta, jota käytetään esimerkiksi pintatäyttöihin.

Vähemmän rekkarallia ympäristöön

Lähtökohtana louhinnoille on aina se, että siitä syntyvä materiaali pyritään hyödyntämään aina samalla työmaalla tai muilla lähialueen työmailla. Ojalan päiväkodin ja koulun louheesta leijonanosa hyödynnetään suoraan omalla työmaalla. Ylijäävä osa louheesta hyödynnetään aivan lähialueiden työmailla, mikä vähentää pitkiä kuljetuksia ja niistä aiheutuvia päästöjä eli ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Yksi Ojalan louhetta hyödyntävistä työmaista on kahden kilometrin päässä sijaitseva Tasanteen päiväkodin työmaa. Tasanteen päiväkodin työmaalla louhe pääsee samanlaiseen hyötykäyttöön kuin Ojalankin työmaalla.

Louhetta on hyödynnetty moneen
Louhetta eri muodoissaan hyödynnetään moneen: tässä mursketta tiivistettynä tulevien perustusten alle.

Ojalan päiväkodin ja koulun hiilijalanjälki minimoidaan

Ojalan päiväkoti ja koulu avaa ovensa elokuussa 2024 voimakkaasti tulevina vuosina kasvavalla Ojalan asuinalueella Tampereella. Ojalan päiväkoti tarjoaa paikat 160 lapselle ja koulu 150:lle esi- ja alkuopetuksen oppilaalle. Kokonaisuuden suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy.

Rakennuksen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki ja kokonaisenergiankulutus pyritään minimoimaan. Esimerkiksi päiväkoti ja koulu toteutetaan massiivipuisena CLT-rakenteena, joka tuo ilmastohyötyjä ja kasvattaa rakennuksen hiilikädenjälkeä varastoimalla hiiltä. Tulevan päiväkodin ja koulun hiilijalanjälki eli rakennuksesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt ovat noin kolmasosan tyypillistä päiväkotirakennusta pienemmät.