Punkalaitumella paras lopputulos syntyi keskustelemalla ja kuuntelemalla

Asiakaskokemus / 16.10.2019

Punkalaitumen päiväkoti toimi vanhassa kunnanlääkärin talossa 1980-luvun alusta aina vuoteen 2016. Tuolloin rakennuksessa sattui vesivahinko, jonka seurauksena päiväkoti joutui siirtymään väliaikaisiin tiloihin. Punkalaitumen kunnan teknisen johtajan Seppo Rytkyn mukaan vanha rakennus olisi joka tapauksessa vaatinut mittavan peruskorjauksen ja lisäksi sitä olisi pitänyt laajentaa merkittävästi. Tämän johdosta kunnassa tehtiin päätös uuden päiväkodin rakentamisesta. Nyt, neljä eri väistötilaa myöhemmin, päiväkoti on vihdoin pääsemässä täysin uusiin tiloihin. Kohteen urakoitsijana toimii Lapti.

Punkalaitumen uuden päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät huhtikuun alussa ja sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Rakennuksen pinta-ala on 548 neliötä ja se tarjoaa paikan 60 lapselle. Kunnan laskevasta lapsiluvusta huolimatta paikoille on tarvetta, sillä yleinen trendi on, että perhepäivähoito vähenee ja päiväkotipaikkojen tarve kasvaa.

Seppo Rytky kertoo, että Lapti valikoitui urakoitsijaksi julkisen kilpailutuksen perusteella. Kyse on KVR- eli kokonaisvastuu-urakasta, jossa rakennusyhtiö vastaa niin suunnittelusta kuin rakentamisestakin avaimet-käteen-periaatteella.

Kilpailutuksessa painotettiin laatua ja hintaa. Huomiota kiinnitettiin mm. kosteudenhallintaan, energiatehokkuuteen, tilojen toimivuuteen pedagogiselta kannalta sekä tontin käyttöön ja rakennuksen sijoitteluun. Lapti sai hinta- ja laatupisteet huomioiden eniten pisteitä, Rytky sanoo.

Terveellisyys ja viihtyisyys kaiken keskiössä

Uudesta päiväkodista haluttiin terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. Sisäilman laadun ja rakennusmateriaalien osalta asetettiin korkeimmat mahdolliset vaatimukset. Puurakentamiseen päädyttiin, koska hirsi on hengittävä ja luonnollisuudessaan myös miellyttävä ja siten viihtyvyyttä lisäävä materiaali.

Vaatimukset ovat olleet korkeat jo rakentamisen aikana. Työmaalla on edellytetty parasta mahdollista puhtautta. Esimerkiksi pölyn- ja kosteudenhallinnan avulla on varmistettu, ettei rakenteisiin pääse jäämään epäpuhtauksia ja ylimääräistä kosteutta, Rytky toteaa ja jatkaa: Meiltä on ollut koordinaattori valvomassa määräysten ja dokumenttien mukaista rakentamista, ja kaikki on sujunut erittäin hyvin. Myös työmaan turvallisuudesta on huolehdittu mallikelpoisesti.

Loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtäminen ratkaisee

Päiväkodin suunnittelussa ja rakentamisessa pelkkä tekninen osaaminen ei riitä. Punkalaitumen kunnan varhaiskasvatusjohtaja Pirkko-Liisa Henttinen toteaa, että lisäksi on äärimmäisen tärkeä ymmärtää ja sisäistää loppukäyttäjien todelliset tarpeet. Se edellyttää tarkalla korvalla kuuntelemista ja kykyä asettua loppukäyttäjien asemaan.

Maailma näyttää ja tuntuu hyvin erilaiselta pienen tarhalaisen näkökulmasta. Tässä rakennetaan päiväkotia, joka oikeasti huomioi niin henkilökunnan kuin lastenkin tarpeet. Lapti on kuunnellut ja keskustellut, ottanut ja antanut palautetta. Toiminta on ollut todella ammattitaitoista ja joustavaa. Meidän ja Laptin välille on syntynyt luottamus, joka luonnollisesti sujuvoittaa yhteistyötä ja vaikuttaa osaltaan siten myös lopputulokseen, Henttinen iloitsee.

Vaikka rakentaminen on vielä kesken, Henttisen mukaan lopputulos näyttää jo nyt hyvältä. Hän on positiivisesti yllättynyt rakentamisen nopeudesta ja siitä, että myös ympäristö on valmistunut vauhdilla.

Kyllähän se helpottaa kaikkien elämää, kun päästään muuttamaan uusiin tiloihin, jossa myös piha-alue ja muu ympäristö on rakennettu valmiiksi. Sillä on merkitystä niin viihtyvyyden, turvallisuuden kuin arjen toimivuudenkin kannalta, kun piha ei ole keskeneräistä hiekkakenttää. Voin sanoa, että kaikki odottavat innoissaan ja malttamattomina muuttoa uuteen päiväkotiin.

Lapti on kokenut päiväkotien rakentaja

Lapti on rakentanut kymmeniä päiväkoteja yhteensä yli 10 000 lapselle eri puolille Suomea. Vahvan kokemuksen ja asiantuntemuksen ansiosta niihin parhaiten sopivat rakenteet ja ratkaisut ovat tuttuja. Koulujen tapaan päiväkodeillekin on tullut uusi opetussuunnitelma, joka painottaa avointa oppimisympäristöä ja monimuotoista pedagogista toimintaa. Myös Punkalaitumen uusi päiväkoti on tehty sitä silmällä pitäen.

Lue lisää Laptin palvelutilarakentamisesta.

Jaa artikkeli.