Rakennamme hyvän elämän puitteita itsellemme ja muille

Blogi / 12.6.2019

Käynnistin pari viikkoa sitten uuden työntekijän rekrytoinnin Laptilla. Samalla kun mietin, mitä uudelta työntekijältä haluaisin, mietin myös aktiivisesti, mitä minä ja me voimme hänelle tarjota. Ensimmäisenä asiana mieleeni tuli työilmapiiri. Se tuntui niin itsestään selvältä, mutta mitä on hyvä työilmapiiri ja miten se vaikuttaa esimerkiksi omaan asiakastyöhöni?

Avoin kommunikaatio on toiminnan perusta

Ensimmäinen ja näkyvin asia on ehkä se, että huomaan ympärillä olevien ihmisten viihtyvän. Miten yritystasolla sitten onnistutaan pitämään työilmapiiri hyvällä tasolla? Hyvä työilmapiiri on tietenkin erittäin monen tekijän summa. Perustyökalut ja muut työn tekoon liittyvät asiat pitää ehdottomasti olla kunnossa. Jos mietin omaa työnantajaani, selkeästi suurimmat yksittäiset asiat, jotka nousevat esiin ovat, ehkä hieman yllättäenkin, kommunikoinnin avoimuus ja yksittäiseen työntekijään luottaminen. Avoimella kommunikoinnilla tarkoitan turhien komentoketjujen puuttumista. Meillä voi ja saa laittaa sähköpostin tai soittaa suoraan sille henkilölle, jolla on paras tietämys juuri kyseisestä asiasta. Onpa henkilö sitten projekti-insinööri tai johtoryhmän jäsen, vastauksen saa aina. Kukaan ei pimitä asioita itsellään. Tieto on aina tarpeen vaatiessa saatavilla ilman turhaa mustasukkaisuutta ja omistushalua.

Saman pystyy helposti huomaamaan myös, kun työskentelemme päivittäin asiakasrajapinnassa. Meiltä saa kiinni sen henkilön, joka kulloinkin on oikea vastaamaan juuri käsillä olevaan kysymykseen. Jaamme tietoa ja osaamistamme myös asiakkaillemme, koska olemme kokemuksen kautta huomanneet sen olevan paras ja tehokkain tapa kehittää niin tuotteitamme kuin kummankin osapuolen liiketoimintaa.

Luottamus ja vastuu kulkevat käsi kädessä

Toinen merkittävimmistä asioista on yksittäiseen työntekijään luottaminen. Sillä tarkoitan enemmänkin vastuun antamista. Yksittäiseen työntekijään luotetaan asemasta riippumatta ja jokainen saa vastuuta myös sen myötä. Tämä pitää työn tekemisen mielekkäänä ja haastavana, mutta ennen kaikkea antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden muokata omaa työnkuvaa ja tapaa tehdä töitä itselle parhaiten sopivaksi. Henkilökohtaisesti uskon, että samaa pätee myös asiakassuhteisiin ja -palveluun. Haluan perustaa omat asiakassuhteeni luottamukselle. Toki sen mukana tulee aina myös valtavasti vastuuta. Itse koen, että oikeasti molemmille hedelmällinen lopputulos voidaan saavuttaa pidemmässä juoksussa vain tällä tavalla. Jokainen asiakassuhde on aina uniikki yhdistelmä historiaa, henkilökemioita ja tulevaisuutta. Kaikelle tälle pitää antaa tilaa ja mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti – avoimesti ja yhdessä, samalla luottaen lopputulokseen.

100 % luottamus työkavereihin

Palatakseni kuitenkin vielä alkuun. Jatkossa, kun kerron Laptista, joko työpaikkana tai yleisesti yrityksenä, uskallan olla avoin ja luottavainen. Pystyn seisomaan sataprosenttisesti sen takana, että Lapti tarjoaa hyvää asiakaspalvelua. Jokainen projektissa mukana oleva laptilainen uskaltaa luottaa itseensä ja omaan osaamiseensa, eikä pelkää myöskään jakaa sitä tietoa eteenpäin. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaan tuotteen lisäksi mahdollisuuden aina myös kehittää omaa toimintaansa hivenen eteenpäin – hanke kerrallaan.

Sami Selander
Asiakkuuspäällikkö
Laptin Palvelutilat

Lue lisää Laptin palvelutilarakentamisesta.

Jaa blogi.