Kulttuuri- ja taidepainotteinen seniorikoti Savonlinnaan >>

Palvelutilat, Urakointi / 16.9.2019

Hernemäkeen Pihlajavedentielle valmistuu uusi, nykyaikainen seniorikoti vuosien 2019-2020 vaihteessa. Koska ollaan Savonlinnassa, talon teemaksi nousi luontevasti kulttuuri ja taide. Rakennuttajana toimii Attendo, joka valitsi hankkeen urakoitsijaksi pitkäaikaisen kumppaninsa Laptin.

Seniorikodista rakennetaan nykyaikainen, uutta ikäihmisten asumisen mallia edustava palvelutalo. Paikkoja tulee yhteensä 56, joista 33 on tehostetun palveluasumisen paikkoja ja 23 kevyen palveluasumisen paikkoja. Sijainti Pihlajavedentie 6:ssa on luonteva ja savonlinnalaisille tuttu, sillä paikalla oli aiemmin Pihlajan vanhainkoti. Vieressä toimii myös Savonlinnan pääterveysasema.

Kulttuuri ja taide osaksi asukkaiden arkea

Nykyaikaisen seniorikodin pitää vastata ikäihmisten muuttuviin tarpeisiin. Siksi asumispalveluita on tärkeää kehittää jatkuvasti. Pihlajavedentielle rakennettavassa seniorikodissa kiinnitetään erityistä huomiota monipuolisuuteen ja joustavuuteen. Sillä mahdollistetaan se, että asukas voi jatkaa asumista tutussa ympäristössä kunnosta riippumatta.

Nykyaikaa edustaa myös teema-ajattelu. Savonlinnalle luontevasti Pihlajaveden seniorikodissa panostetaan erityisesti erilaisiin kulttuuri- ja taidemuotoihin. Hoivatyöhön liittyvinä aktivoivina ja hyvinvointia edistävinä elementteinä käytetään muun muassa musiikkia, laulua, kuvataidetta, kirjallisuutta, teatteria ja tanssia. Myös tilat suunnitellaan teemaa tukeviksi.

Laptilla vankka kokemus hoiva- ja asuntorakentamisesta

Laptilla on vankka kokemus niin hoiva- kuin asuntorakentamisestakin. Sillä on merkittävä vaikutus lopputuloksen laatuun tällaisessa kohteessa, jossa tarvitaan molempien osa-alueiden osaamista ja saumatonta yhdistämistä. Se, että niin asukkaiden kuin henkilökunnankin arki saadaan sujumaan, on lukuisten teknisten ja rakenteellisten ratkaisuiden summa.

Katso lisää referenssejä

Lue lisää Laptin palvelutilarakentamisesta.