Tapamme toimia varmennetaan toimivaksi ulkopuolisella auditoinnilla

Uutinen / 19.1.2023

Rakennamme huolella on lupauksemme asiakkaillemme rakentamisen korkeasta laadusta sekä vastuuntuntoisesta ja palveluhenkisestä toimintakulttuuristamme​. Käytännössä huolella rakentamisen mahdollistajana on lupauksemme ja asenteemme lisäksi RALA-sertifioitu toimintajärjestelmämme.

Toimintajärjestelmämme on ennen kaikkea johtamisjärjestelmä, joka auttaa toimimaan laadukkaasti kaikilla mahdollisilla osa-alueilla: oli kyse sitten asiakkaan kohtaamisesta tai rakentamisen teknisestä laadusta. Toimintajärjestelmämme koostuu toimintatavoistamme, menetelmäohjeista ja prosessikuvauksista, joilla pyrimme laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Toimintajärjestelmää myös seurataan, mitataan ja kehitetään systemaattisesti eri tavoin.

”Vakioidut toimintatavat takaavat, että toimimme kaikilla rakentamisen osa-alueilla systemaattisesti samalla tavalla, turha säätäminen ja riskit jäävät pois ja saavutamme laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Toimintajärjestelmä antaa työkaluja aivan jokaiselle tehdä työnsä oikein, oli kyse sitten aikataulujen hallinnasta, laadunvarmistuksesta, hankinnoista tai työturvallisuudesta”, kertoo Laptin laatu- ja ympäristöpäällikkö Mika Vainionpää.

Rakentamisen Laatu RALA ry on myöntänyt Laptille RALA-pätevyyden ja toimintajärjestelmällemme laatusertifikaatin, jotka osoittavat puolueettomasti, että toimimme vastuullisesti ja luotettavasti, olemme taloudellisesti tasapainoisia ja osaamisemme ja resurssimme on hyväksi todettu.

RALA suorittaa vuosittain toimintajärjestelmäämme koskevan auditoinnin, jossa kerromme ja todennamme RALA-laatusertifikaatin kriteeristön täyttävistä toimintatavoistamme ja käymme läpi dokumentaatiotamme johtamisesta ja kehittämisestä, resursseista sekä tarjous-, sopimus-, hankinta- ja projektitoiminnasta.

”Sertifiointi kertoo yrityksen sitoutumisesta laatuun ja jatkuvaan parantamiseen,” kertoo RALAn kehitysjohtaja Miia Asikainen.

”Auditoinnilla taas varmistamme, että yritys toimii kuvaamiensa prosessien mukaisesti oikeastikin kaikessa toiminnassaan”, kuvailee RALAn asiantuntija Harri Latikka.

Auditoinnissa tunnistetaan hyvät käytännöt ja kehitysehdotukset

Vuosittain auditoidaan aina eri aluetoimipiste, jotta varmistutaan, että kaikilla alueillamme toimitaan yhtä laadukkaasti. Vuoden 2022 auditoinnissa arvioitiin Laptin yritystason johtaminen sekä Pirkanmaan aluetoimisto ja työmaat. Yhtään poikkeamaa auditoinnissa ei ilmennyt, eli toiminta oli käytännössäkin juuri sellaista kuin sen on suunniteltu olevan.

Pääarvioijana toiminut auditoija, RALAn kehitysjohtaja Miia Asikainen keskusteli ja kuunteli, miten Laptilla on järjestetty yritystason johtaminen ja miten strategia jalkautuu alueellisiin liiketoimintoihin ja sitä kautta esimerkiksi hankekehitykseen, rakennuttamiseen, laskentaan, hankintaan ja aina työmaille asti. Asikainen keskusteli vastaavista aiheista myös Pirkanmaan aluejohdon kanssa alueellisen johtamisen näkökulmasta.

”Systemaattinen tapa toimia heijastui kaikilla osa-alueilla. Laptia johdetaan selkeällä rakenteella mutta annetaan samalla alueorganisaatioille vapaus huomioida oman alueensa markkinoiden erityispiirteet”, kertoo Asikainen. ”Vaikutuin Laptin panostuksista yhtenäiseen työkulttuuriin ja koulutukseen, erityisesti esihenkilö- ja asiantuntijatyötä tukevaan valmennukseen. Koulutus on tärkeää sikälikin, että käytettäviä järjestelmiä on paljon. Vaatii vahvaa perehdytystä ja jatkuvaa kouluttamista, jotta niistä saadaan paras potentiaali irti.”

Asikainen kiinnitti huomiota myös siihen, että asiakaslähtöisyys ja kehitysmyönteisyys tuli vahvasti esiin: ”Kaikissa haastatteluissa tuli ilmi asiakaslähtöisyys ja oli ihana kuulla, että asiakkaan kohtaamista pidetään tärkeänä. Lisäksi Laptilla on poikkeuksellisen kehitysmyönteinen mutta samalla ’maanläheistä perustekemistä’ henkivä ilmapiiri.”

Toinen auditoija, RALAn asiantuntija Harri Latikka kävi tutustumassa TVA:n Niemenrannan puistokadun ja Kaurialan koulun työmaihin. Työmaiden kanssa käytiin yhdessä läpi, miten esimerkiksi aikataulusuunnittelu- ja hallinta, laadunvarmistus sekä työturvallisuus ja perehdytys on hoidettu.

”Toiminta työmailla oli laadukasta ja prosessit olivat selkeät ja hyvin kuvattu. Kiinnitin erityisesti huomiota työmaiden siisteyteen ja järjestykseen, mikä näkyi suoraan myös työturvallisuuden hyvässä tasossa”, kuvailee Latikka. ”Projekteissa käytössä oleva dokumenttipankki on todella selkeä ja työmaata palveleva ja ohjaa hyvin laadukasta tekemistä. Huomasin myös, että työmailla oli todella motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.”

Kehityskohteiden tunnistaminen kuuluu osaksi auditointia. Asikainen pitää tärkeänä, että jatkossakin Laptin kasvaessa ja strategian uudistuessa muutokset jalkautuvat alueorganisaatioihin ja henkilöstöön. Latikka nostaa tärkeäksi järjestelmien käyttökoulutukseen ja käytön perehdytykseen panostamisen vieläkin enemmän: tällöin järjestelmien täysimääräinen potentiaali saadaan käyttöön ja vältytään päällekkäiseltä työltä.

Sisäinen auditointi tukena

Toteutamme lisäksi vuosittain työmaillamme sisäisiä auditointeja, joiden tarkoituksena on omavalvonnan avulla varmistaa, että eri osastoidemme ja työmaidemme toiminta on toimintajärjestelmämme ja toimintaprosessiemme mukaista.

Aloitamme vuoden 2023 sisäiset auditoinnit tammikuussa työmaa-auditoinneilla, joita tullaan tekemään koko vuoden aikana toistakymmentä.