Vuorentaustan koulu laajenee Ylöjärvellä – keskiössä tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys

Uutinen / 9.8.2023
Vuorentaustan koulu laajenee

Vuorentaustan koulun laajennusosan rakentaminen vanhan peruskorjattavan rakennuksen yhteyteen alkaa elokuussa 2023 Ylöjärvellä. Laajennusosan suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy, joka voitti urakan erityisesti parhailla laatupisteillä. Rakennustyöt valmistuvat loppuvuodesta 2024, ja ensimmäinen lukukausi alkaa laajennusosassa alkuvuodesta 2025.

Laajennusosaan tulee yleisopetustilat vuosiluokkien 5–6 reilulle 140 oppilaalle. Lisäksi uuteen koulurakennukseen tulee taide- ja taitoaineiden tilat musiikille, kuvataiteelle, käsityön pehmeille materiaaleille ja liikunnalle. Muut koulun tilat sijaitsevat saneerattavassa vuonna 1995 valmistuneessa päärakennuksessa, jossa koulutyö jatkuu normaalisti laajennusosan rakentamisen ajan.

Kullekin luokalle tulee omat kotiluokkansa, mutta tiloja on mahdollista muunnella ja yhdistellä isomman avoimen oppimisympäristön luomiseksi. Lisäksi luokkien käytössä on myös pienryhmätiloja. Tilojen monipuolisuus ja joustava muunneltavuus mahdollistavat erilaisia työskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita.

Vuorentaustan koulussa järjestetään musiikkipainotteista opetusta, ja laajennusosaan tulee kolme erillistä musiikin opetuksen tilaa. Erityisesti akustiikkaan panostetaan hyödyntämällä muunneltavaa akustiikkaa, joka soveltuu vahvistetun ja akustisen musiikin tarpeisiin.

Laajennusosan aula ja liikuntasali muodostavat kokonaisuuden, joka tilojensa ja akustiikkansa puolesta mahdollistaa koulun omien ja iltakäyttäjien tilaisuuksien järjestämisen. Vieressä sijaitseva iso musiikkiluokka toimii myös näyttämönä ja on avattavissa sekä liikuntasalin että pääportaikkoon muodostuvan katsomon suuntaan.

Vuorentaustan koulun laajennusosan aula ja liikuntasali muodostavat monikäyttöisen kokonaisuuden

Kaksikerroksinen laajennusosa on laajuudeltaan noin 2 080 brm². Laajennusosa sulautuu arkkitehtuuriltaan saneerausosan kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi: arkkitehtuurissa on käytetty olemassa olevan rakennuksen arkkitehtonisia teemoja kuten punatiiltä ja valkoisia kattoja ja tehty niistä tämän ajan tulkinta.

”Tulemme rakentamaan oppilaiden ja opettajien käyttöön varustelultaan ja tekniikaltaan modernit opetustilat, jotka ovat muunneltavissa erilaisten opetustilanteiden tarpeisiin koulupäivän aikana. Lisäksi koko laajennusosan akustiikkaan on panostettu, mikä tukee tilojen monikäyttöisyyttä entisestään. Tilaajan ja tulevien käyttäjien toiveita on jo huomioitu laajennusosan tiiviissä suunnitteluvaiheessa ja jatkamme parhaiden ratkaisujen kartoittamista yhteistyössä koko rakentamisen ajan. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu alan parhaat käytännöt ja hanke toteutetaan ympäristöystävällisesti, minkä RTS-ympäristösertifiointi osoittaa. Laadukkaan tilaajan ja käyttäjien toiveet huomioon ottavan kokonaisuuden toteuttaminen on myös kestävää rakentamista”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

RTS-ympäristöluokitus antaa laajennusosalle kotimaisen ympäristötakuun

Koulun laajennusosalle haetaan Rakennustietosäätiön RTS-ympäristöluokitusmerkkiä. RTS-ympäristöluokitus on Suomen oloihin kehitetty ympäristöluokitus rakentamiselle ja kiinteistön ylläpidolle. RTS-luokitus varmistaa koulurakennukseen muun muassa energiatehokkuuden, kosteudenhallinnan, sisäilman sekä ylläpidon kannalta kestävät ratkaisut.

Laajennusosasta tulee A-energialuokkaa, ja siinä tähdätään pieneen E-lukuun. Lisäksi laajennusosassa käytetään uusiutuvia energialähteitä: rakennus lämpiää puupelleteillä ja sen katolle asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä.

Lapti on toteuttanut aiemmin useita kouluja, kuten esimerkiksi Emäkosken koulun Nokialla ja Kaurialan koulun Hämeenlinnassa. Lisäksi Lapti rakentaa Ylöjärvelle Soppeenmäen päiväkodin.

Vuorentaustan koulun pääportaikko muodostaa samalla katsomon
Vuorentaustan koulu laajenee