Teknisesti ja toiminnallisesti laadukas sekä ympäristövastuullinen rakentaminen jatkuivat – Laptin vastuullisuusraportti 2023 julkaistu

Uutinen / 19.3.2024

Rakennusyhtiönä työmme tulokset jättävät pysyvän jäljen yhteiskuntaamme ja rakennettuun ympäristöön. Viime vuonna uudistetussa strategiassamme vastuullisuus on keskeinen elementti ja avainmenestystekijä. Haluamme tehdä liiketoimintaa, joka on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää.

Meille laptilaisille on tärkeää, että etenemme vuosittain määrätietoisesti kohti vastuullisuustavoitteitamme. Vuonna 2023 olemmekin onnistuneet monin osin parantamaan toimintaamme.

  • Olemme jatkaneet panostustamme hankkeidemme ympäristövastuullisiin ratkaisuihin. Lähtökohtaisesti kaikki Laptin omaperustaiset rakennuskohteet suunnitellaan A-energialuokkaan, ja yhä useampi rakentamamme kohde saa ympäristösertifikaatin. Päätimme myös keväällä 2023 rakentaa jatkossa kaikkiin uusien omaperusteisten asuntokohteidemme autopaikkoihin valmiiksi sähköauton latausmahdollisuuden.
  • Lapti on edelläkävijä tilaajien ja käyttäjien toiveiden toteuttamisessa laadukkaasti ja järkevin kustannuksin, mikä näkyi vuonna 2023 menestyksenä lukuisissa hinta-laatukilpailuissa. Tulimme valituiksi usean urakan toteuttajaksi parhailla ja useammassa jopa täysillä laatupisteillä. Lopputuloksena syntyy sekä toiminnallisesti että teknisesti laadukkaat tilat kustannustehokkaasti. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS eli suositteluhalukkuus oli 62.
  • Olemme saavuttaneet myös työturvallisuuden kehityksessä vuosien varrella oikean suunnan: tämä näkyi vuonna 2023 menestyksenä valtakunnallisessa Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailussa, jossa 10 parhaan joukkoon ylsi kolme työmaatamme.
  • Tärkeä osoitus vastuullisuudestamme ja luotettavuudestamme on RALA-pätevyytemme ja toimintajärjestelmämme laatusertifikaatti. Vuonna 2023 RALAn toimintajärjestelmäämme koskevassa auditoinnissa ei ilmennyt yhtään poikkeamaa, mikä osaltaan todentaa toimintamme laadukkuuden. Rakennamme huolella.
  • Strategisena tavoitteenamme on olla alan halutuin työpaikka. Jatkoimme panostuksiamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen, jotta vahvistamme muutosjohtamisen taitoja uuden strategian ja toimintaympäristön mukanaan tuomien haasteiden myötä.

”Haluamme toimia vastuullisesti ja rakentaa rakennuksia, jotka ovat laadukkaita niin asiakkaille, ympäristölle kuin yhteiskunnalle. Siksi jatkamme vastuullisuuden kehittämistä myös jatkossa”, kuvailee toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Tutustu tarkemmin toimitusjohtaja Jussi Karjulan terveisiin ja Laptin vastuullisuustyöhön tuloksineen tuoreessa vuoden 2023 Laptin vastuullisuusraportista >>

Tutustu tarkemmin vastuullisuuteen Laptilla >>