Tilaratkaisut tukevat oppimista Myllyhaan uudessa koulussa

Asiakaskokemus, Uutinen / 22.9.2021

Elokuussa Nokian kaupungille luovutetun Myllyhaan koulun pihalla koulun rehtori Kalle Rautama ja rakennuttajapäällikkö Kirsi Maijala.

Nokian Myllyhaan alakoulu toteutettiin sujuvan arjen ja pedagogiikan ehdoilla. Noin 330 oppilasta aloitti elokuussa kouluvuotensa Laptin suunnittelemassa ja toteuttamassa rakennuksessa.

Halusimme toimivat tilat, jotka vastaisivat nykyisen opetussuunnitelman tarpeisiin. Teimme pedagogisen toimintaympäristön kuvauksen, jonka perusteella tilat suunniteltiin, kertoo Myllyhaan koulun rehtori Kalle Rautama. Piirustuksista tämä ei vielä käynyt ilmi, mutta kun uudessa koulussa kiertelee, tilat ovat täsmälleen kuvauksen mukaiset. Koulu vastaa toiveitamme ja tavoitteitamme täydellisesti.

Nykyisessä opetussuunnitelmassa korostuu muun muassa yhteisopettajuus ja laaja-alainen oppiminen. Nämä edellyttävät tiloilta muunneltavuutta. Myllyhaan koulun tilat on järjestelty rakennuksen ytimessä sijaitsevan monitoimi- ja ruokailutilan ympärille. Leveät massiivikoivuiset opinportaat yhdistävät eri kerroksia. Koulun muut toiminnot on jaettu soluihin, joiden perinteisiä luokkahuoneita voidaan yhdistellä isommiksi tiloiksi. Opetustilannetta voidaan laajentaa myös luokan ulkopuolelle esimerkiksi aulaan tai piha-alueelle. Eri luokka-asteiden sekä taito- ja taideaineiden sijoittelu on harkittu tarkkaan.

Koulun keskiössä on opinportaat, jotka yhdistävät koko koulun yhteen – yhdeksi Myllyhaan koulun yhteisöksi.

Koulun on suunnitellut ja toteuttanut Rakennusliike Lapti Oy, joka valittiin urakoitsijaksi julkisella tarjouskilpailulla. 

Kilpailutuksessa vertailtiin sekä hintaa että laatua. Laptin tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin, sanoo Nokian kaupungin rakennuttajapäällikkö Kirsi Maijala.

Tarjousten laatua arvioitiin pedagogisen toimintaympäristön kuvauksen perusteella ja vertailuraadissa oli mukana viisi koulun edustajaa. Lapti sai korkeimmat laatupisteet muun muassa toiminnallisuudesta.

Ammattimainen yhteistyö ja hyvä projektinhallinta veivät ajoissa maaliin

Kouluhankkeen aikataulu oli äärimmäisen tiukka ja vaati urakoitsijalta hyvää projektinhallintaa ja työmaanohjausta.

Päällimmäisenä jäi mieleen, että yhteistyö oli ammattimaista. Olimme tyytyväisiä Laptin toimintatapoihin ja sovellamme niitä myös toisessa yhteisessä kouluprojektissamme. Yhteistyöpalaverit pidettiin määrävälein ja kävimme niissä juurta jaksain läpi ajankohtaiset asiat, talouskysymykset ja lisämuutokset. Hyvä valmistelu nopeutti työmaakokouksia. Työmaa itsessään oli erittäin siisti ja hyvin hoidettu, Maijala kuvailee.

Yhteistyö sujui pääosin hyvin myös koulun näkökulmasta. Kireä aikataulu tosin näkyi etenkin projektin alussa, kun käyttäjämuutoksien saaminen suunnitelmiin eteni paikoitellen hitaasti ja vaati varmistelua.

Rakentamisen alkaessa olin vähän huolissani, mutta tilanne korjautui rakentamisen aikana. Muutoksista oltiin yleensä yhtä mieltä ja yhteinen sävel löytyi helposti. Varsinkin työmaan johdolle nostan hattua: yhteistyö oli ripeää, nopeaa ja reagoivaa – juuri sellaista kuin pitääkin, Rautama sanoo.

Lue lisää Laptin koulurakentamisesta.