Todennetusti laadukasta toimintaa sekä panostus johtamiseen ja A-energialuokkaan – Laptin yritysvastuuraportti 2022 julkaistu

Uutinen / 17.4.2023

Rakennusyhtiönä työmme tulokset jättävät pysyvän jäljen yhteiskuntaamme ja rakennettuun ympäristöön. Siksi haluamme panostaa toimintamme kestävyyteen tulevien sukupolvien näkökulmasta. Vastuullisuuteen panostamalla kehitämme myös liiketoimintaamme ja taloudellista tulostamme.

Meille laptilaisille on tärkeää, että etenemme vuosittain määrätietoisesti kohti vastuullisuustavoitteitamme. Vuonna 2022 olemmekin onnistuneet monin osin parantamaan toimintaamme.

  • Haluamme toteuttaa ympäristöystävällisiä rakennuksia. Kiinnitämme huomiota erityisesti energiatehokkuuteen ja vastuullisiin energiamuotoihin. Jatkossa lähtökohtaisesti kaikki omaperustaiset rakennuskohteemme suunnitellaan A-energialuokkaan.
  • Olemme saavuttaneet työturvallisuuden kehityksessä ja tuloksissa vahvan ja hyvän suunnan. Teimme edellisvuonna jälleen uuden tapaturmataajuus- ja turvallisuushavaintoennätyksen: tapaturmataajuutemme oli 5,79 ja turvallisuushavaintoja teimme 8 682.
  • Tärkeä osoitus vastuullisuudestamme ja luotettavuudestamme on RALA-pätevyytemme ja toimintajärjestelmämme laatusertifikaatti. Vuonna 2022 toimintajärjestelmämme ulkopuolisessa auditoinnissa ei ilmennyt yhtään poikkeamaa. Rakennamme huolella.
  • Henkilöstö on tärkein voimavaramme, ja tähtäämme alan parhaaseen johtamiseen. Tunnistamme, että korkea asiakastyytyväisyys on seurausta korkeasta henkilöstötyytyväisyydestä. Lisäsimme merkittävästi panostuksiamme henkilöstön esihenkilö- ja johtamisvalmennuksiin. Valmennusten avulla juurrutamme tavoiteltua johtamis- ja yrityskulttuuria organisaatioomme.

”Haluamme toimia vastuullisesti ja rakentaa rakennuksia, jotka ovat laadukkaita niin asiakkaille, ympäristölle kuin yhteiskunnalle. Siksi jatkamme vastuullisuuden kehittämistä myös jatkossa”, kuvailee toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Tutustu tarkemmin toimitusjohtaja Jussi Karjulan terveisiin ja Laptin vastuullisuustyöhön tuloksineen tuoreessa vuoden 2022 Laptin yritysvastuuraportista >>

Tutustu tarkemmin yritysvastuuseen Laptilla >>